مائده شعبانی دختر دانش آموز ۱۵ ساله اهوازی پس از بازداشت در بهمن ماه سال گذشته همراه با بستگانش همچنان در زندان سپیدار تحت بازجویی قرار دارد.

بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری اهوازی؛ مائده شعبانی نژاد (عموری) در ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶ توسط ستاد خبری اطلاعات در شهر آبادان بازداشت و بعد از چند روز با قید وثیقه آزاد شد.

اما روز ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ ماموریی اطلاعات سپاه اهواز این دختر ۱۵ ساله را در منزل عمویش محمود عموری در شهر اهواز مجددا بازداشت کردند. مامورین اطلاعات این دانش آموز دبیرستانی را پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی قرار داده سپس به زندان سپیدار اهواز منتقل کردند.

چند تن از خویشاوندان مائده شعبانی نژاد که همراه با وی بازداشت شدند؛ خانم مهناز عموری فیصلی ۴۳ ساله (خاله مائده) ساکن آبادان، محمود عموری ۳۲ ساله (عموی مائده) ساکن اهواز، خالد عموری ۲۸ ساله ساکن اهواز و فؤاد عموری ۳۰ ساله ساکن اهواز می‌باشند.
مائده شعبانی نژاد (عموری) متولد ۱۳۸۱ دانش آموز سال اول دبیرستان دخترانه ریحانه و یکی از دانش آموزان نمونه شهر آبادان است. گفته می‌شود وی شعرهای ملی و حماسی به زبان عربی می‌سراید و در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشته است.

وی در بازداشت اول در روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه توسط ستاد خبری ۱۱۴ شهر آبادان احضار و از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد ظهر در توقیف بود. روز بعد اداره اطلاعات با محاصره و بازرسی منزلش در ایستگاه ۷ (سلیچ) وی را بازداشت و تحت بازجویی قرار دادند.
بعد از آزادی با قرار وثیقه؛ اداره اطلاعات مجددا برای او احضاریه فرستاد. اما مائده در دادگاه حاضر نشد.
وی سپس در روز ۵ بهمن ماه ۹۶ توسط اداره اطلاعات سپاه در منزل عمویش در اهواز بازداشت و به بازداشتگاه سپاه منتقل شد.
خانواده و اقوام وی به دلیل کمک و همکاری با این دختر ۱۵ ساله بازداشت شدند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)