وضعیت بشری

خبرها زود کهنه می‌شوند

از خونریزی می‌افتند

زخم‌ها نه تازه‌اند

و ضربه‌ها هر دم

کاری‌تر

 

ما مطلّعان غافل اما

سرگرم هردم نو شدن دسته‌ها

زخم‌ها را نمی‌بینیم

نمی‌بینیم

کارد دارد به استخوان می‌رسد.

 

/

نیلوفر شیدمهر

ونکوور

۲۳ آوریل ۲۰۱۸

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)