انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:پاسخ ما به ارعاب و تهدید برگزاری گسترده روز جهانی کارگر است.

دستگاههای سرکوب هر ساله در آستانه روز جهانی کارگر دست به احضار، تهدید و بازداشت فعالین کارگری زده‌اند تا بلکه با ایجاد فضای رعب و وحشت در میان کارگران از برگزاری مراسم مستقل کارگری در روز جهانی کارگر جلوگیری کنند. به موازات این نوع اقدامات سرکوبگرانه با براه انداختن نمایش فریبکارانه برگزاری مراسم ضدکارگری توسط نهادهایی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و غیره سعی در وارونه جلوه دادن خواست‌ها و مطالبات کارگری و مهمتر از آن انکار وجود اعتراضات و مبارزات گسترده کارگری علیه وضع موجود داشته‌اند.

امسال نیز در حالیکه مدت‌هاست که همه بخش‌های دولتی از وزارت کار و تشکل ضدکارگری زیر مجموعه‌اش (خانه کارگر) گرفته تا بقیه وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌های قضائی، امنیتی، انتظامی و نظامی برای رویاروئی با کارگران در روز جهانی کارگر کلاهخود و سپر و نیزه پوشیده و به خود وصل کرده‌اند. دستگاه قضائی پیش‌دستی کرده و یک هفته مانده به اول ماه «می» برابر با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر اقدام به احضار ۵ تن از فعالین کارگری سنندج به نام‌های شریف ساعدپناه، حبیب اله کریمی، مظفر صالح‌نیا، خالد حسینی و غالب حسینی ومحاکمه ۸ تن از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه به نام‌های عبدالرحیم بسحاق، اسماعیل بخشی، کرامت پام، سید حسن فاضلی، حسین حمدانی، عادل سماعین و رستم عبداله کرده است.

این نوع اقدامات سرکوب‌گرانه که از سر ضعف و ناتوانی در برآورده نمودن مطالبات کارگران هر ساله انجام گرفته، نتوانسته اندک خللی در عزم و اراده طبقه کارگر ایران برای رسیدن به حقوق انسانی خود ایجاد نمایند و امسال وجود شرایط و فضای اعتراضی وسیع و توده‌ای در تمام سطوح جامعه و بخصوص توازن قوای کنونی طبقه کارگر، چنین تقلاهای بیهوده‌ای را به ضدخود تبدیل خواهد کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)