رضا قلدرِ سوادکوهی, موسوم به “پهلوی” دزدی عظیم, جنایتکاری کارکشته و دیکتاتور کبیری بود.

اما کماکان, با وجود چنین صفتهای سخیف و زشت, و ناپسندی شخصیت تاریخی اش, پیکر او و همچنین مقبرهء وی باید کاملا و کلاً دست نخورده باقی بماند, حفظ شده و برخوردی متمدنانه با آنان شود.
شهروندان ایرانی نیز باید حق و آزادی بدون قید و شرط این را داشته باشند که آزادانه به این مقبره رفت و آمد کنند, همانگونه که مردم به مقبرهء خمینی می روند.
در عین حال نباید از یاد برد که نام خانوادگی او, و تمامی ثروت و اموال خانواده گی اش, منجمله بیلیونها دلاری که پسرش در ۱۳۵۷ از ایران خارج کرد تماما دزدی بوده و متعلق به مردم ایران است.
با پیکر مردگان و مقبرهء آنان باید کمال احترام را قائل بود و همواره برخوردی انسانی و متمدنانه داشت.
در ضمن از یاد نبریم که در این روزها ده ها و صد ها و هزاران زندانی سیاسی در ایران بیش از هر کس و هر چیز دیگر شایستهء احترام و توجه هستند.
بدبخت آن ملتی که قهرمان تاریخی اش یک دزد, جنایتکار, تریاکی است.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)