“آنچه بايست بتاريخ گذشته خندم
كرده ام خنده, بر اينده كنون مي خندم”

 

 

من كه خندم نه بر اوضاع كنون مي خندم
من بدين گنبد بي سقف و ستون مي خندم

تو بفرمانده اوضاع كنون مي خندي
من بفرماندهي كن فيكون مي خندم

همه كس بربشر بوقلموني خندد
من بحزب فلك بوقلمون مي خندم

خلق خندند به هر ابله رخساري و من
برخ اين فلك ابله گون مي خندم

هركس ايدون بجنون من مجنون خندد
من بر انكس كه بخندد بجنون مي خندم

آنچه بايست بتاريخ گذشته خندم
كرده ام خنده, بر اينده كنون مي خندم

هر كه چون من ثمر علم فلاكت ديدي
مردي از گريه من دلشده خون مي خندم

بعد ازين مي زنم از علم وفنون دم حاشا
من به هرچه بتر علم وفنون مي خندم

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)