پژوهشی جدید از موسسه ویلیامز دانشکده حقوق دانشگاه یو سی ال ای، داده هایی را از ١۴١ کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
این داده ها نشان میدهد که سطح متوسط پذیرش افراد دگرباش و حقوق دگرباشان از سال ١٩٨٠ در سطح جهانی افزایش یافته است. اما افزایش این روند این پذیرش در برخی ازکشورها با سریعتر و در برخی دیگر کندتر بوده است.
 شاخص پذیرش جهانی (جی ای آی)، داده هایی را گردآوری نمود تا نگرش های اجتماعی نسبت به افراد دگرباش را بررسی کند.
این بررسی نشان داد که ٨٠ کشور از ١۴١ کشور از سال ١٩٨٠ دارای افزایش پذیرش بودند، اما ۴۶ کشور دارای کاهش آن بوده اند.
این بررسی همچنین آشکار کرد که ١۵ کشور در کل هیچ تغییری نداشته اند.
تجزیه و تحلیل بهترین و بدترین کشورها
این داده ها نگرش اجتماعی در مورد دگرباشان جنسی را در بین سال های ٢٠٠۴ تا ٢٠٠٨ و سپس ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣، تجزیه و تحلیل می کند.
 تجزیه و تحلیل این داده ها در مورد هر کشور نشان می دهد که ایسلند برنده آشکار این بررسی است.
ایسلند به دلیل قانونی شدن رابطه جنسی همجنسخواهانه از سال ١٩۴٠ و میزبانی قانون دگرباشان در دهه نوزده و بیست در پذیرش دگرباشان جنسی در راس کشورهای جهان قرار دارد.
غیر از موارد گفته شده می توان به سن برابر در رضایت طرفین، قوانین ضد تبعیض، برابری در ازدواج، اتخاذ فرزند و قوانین تغییر یا تطبیق جنسیت قانونی اشاره کرد.
 پس از ایسلند، کشورهای هلند، سوئد، دانمارک، آندورا و نروژ قرار دارند. در پایین این لیست که نشان دهنده کاهش در نگرش های اجتماعی است، کشورهای آذربایجان، گرجستان، عربستان سعودی، بنگلادش و مصر قرار دارند.
 عجیب این است که طبق این تحقیق، کشورهایی وجود دارند که نگرش های اجتماعی نسبت به افراد دگرباش در این کشورها در تقریبا ۴٠ سال اخیر بدون تغییر باقی مانده اند. این کشورها شامل بولیوی، بلغارستان، السالوادور، استونی و ونزوئلا هستند.
نگرش های اجتماعی می توانند زمانی که تاثیر رشد اقتصادی مطرح است، اثر مثبتی داشته باشند.
 نویسنده برجسته، لی بدگت در این باره گفت : “فراگیری اجتماعی و قانونی، دارای پیامدهایی همچون سیاست های توسعه اقتصاد جهانی است.”
بدگت گفت : “برنامه هایی که خشونت، ننگ و تبعیض علیه افراد دگرباش را کاهش می دهند و سیاست هایی که دسترسی به آموزش و مراقبت پزشکی را بالا می برند، به افراد دگرباش فرصت این را خواهند داد که پتانسیل کامل اقتصادی شان را درک کنند، و این سبب سوددهی کل اقتصاد در این کشورها می شود.”
 کشورهای دارای سریع ترین افزایش : (٢٠١٣-٢٠٠٩)
١.ایسلند
٢.هلند
٣.سوئد
۴.دانمارک
۵.آندورا
۶.نروژ
٧.بلژیک
٨.اسپانیا
٩.فرانسه
١٠.سوییس
 کشورهای دارای سریع ترین افزایش : (بدترین به بهترین)
١.آذربایجان
٢.گرجستان
٣.عربستان سعودی
۴.بنگلادش
۵.مصر
۶.رواندا
٧.سنگال
٨.اندونزی
٩.اوگاندا
١٠.گینه
نمودار ششم این بررسی، نه کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
 این روند را می توان با برجسته کردن کشورهای خاصی مشخص نمود.
نمودار شماره ۵، روند نه کشور را در شاخص پذیرش جهانی بررسی می کند که هر خط نشان دهند روند یک کشور از سال ١٩٨١ تا ٢٠١۴ است.
برزیل، کانادا، بریتانیا، ژاپن و ایالات متحده همگی برآوردهای شاخص پذیرش جهانی را افزایش داده اند.
کانادا، ژاپن و ایالات متحده، افزایش پایداری در شاخص پذیرش جهانی داشته اند، در حالی که برزیل و بریتانیا تعادل ها را تعویض می کنند.
چین، ایران و روسیه به نظر می رسد که در طول زمان تغییر بسیار کمی در شاخص پذیرش جهانی داشته اند، و در این کشورها در سال ٢٠١٠ کاهش این شاخص به نظر می رسد. (ایران بین سال های ٢٠٠۴ تا ٢٠٠٨ کشور ١٢٩ و بین سال های ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣ کشور ١٣٠ ام این جدول قرار داشته است.)
این روندها به نظر می رسد که تا سال ٢٠١۴ به وضعیت پیشین خود بازگشته اند.
کشور هند از نیمه سال ٢٠٠٠، نگرش های اجتماعی اش را ارتقا داده است و از آن زمان تاکنون کاهشی در پذیرش دگرباشان داشته است.
 همانطور که این روندها نشان می دهد، کشورهایی که تغییر یکنواختی در پذیرش افراد دگرباش و حقوق دگرباشان در طی زمان نداشته اند. این مساله این پرسش ها را به جا می گذارند که چرا این کشورها خط سیر متفاوتی داشته اند.
 مترجم : احسان پارسی
ویرایش : ارسلان

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:
‏‎فیس بوک ما:
‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia ‏‎
وب سایت ما:‏
‏‎‏http://dharmamartia.org
‏‎صفحه خبر وب سایت :
http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
http://media.hamyaari.ca
‏‎‏سایت خودنویس: ‏‎‏
www.Khodnevis.co
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی
ویرایش: ارسلان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)