پژوهشی جديد از موسسه ويليامز دانشكده حقوق دانشگاه يو سي ال ای، داده هايي را از ١٤١ كشور مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
این داده ها نشان میدهد که سطح متوسط پذيرش افراد دگرباش و حقوق دگرباشان از سال ١٩٨٠ در سطح جهاني افزايش يافته است. اما افزايش اين روند این پذیرش در برخی ازكشورها با سریعتر و در برخی دیگر کندتر بوده است.
 شاخص پذيرش جهاني (جي اي آي)، داده هايي را گردآوري نمود تا نگرش هاي اجتماعي نسبت به افراد دگرباش را بررسي كند.
اين بررسي نشان داد كه ٨٠ كشور از ١٤١ كشور از سال ١٩٨٠ داراي افزايش پذيرش بودند، اما ٤٦ كشور داراي كاهش آن بوده اند.
اين بررسي همچنين آشكار كرد كه ١٥ كشور در كل هيچ تغييري نداشته اند.
تجزیه و تحلیل بهترین و بدترین کشورها
اين داده ها نگرش اجتماعي در مورد دگرباشان جنسی را در بين سال هاي ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨ و سپس ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣، تجزيه و تحليل مي كند.
 تجزيه و تحليل اين داده ها در مورد هر كشور نشان مي دهد كه ايسلند برنده آشكار اين بررسي است.
ايسلند به دليل قانونی شدن رابطه جنسی همجنسخواهانه از سال ١٩٤٠ و ميزبانی قانون دگرباشان در دهه نوزده و بيست در پذیرش دگرباشان جنسی در راس كشورهاي جهان قرار دارد.
غير از موارد گفته شده مي توان به سن برابر در رضايت طرفين، قوانين ضد تبعيض، برابری در ازدواج، اتخاذ فرزند و قوانين تغيير یا تطبیق جنسيت قانوني اشاره كرد.
 پس از ايسلند، كشورهاي هلند، سوئد، دانمارك، آندورا و نروژ قرار دارند. در پايين اين ليست كه نشان دهنده کاهش در نگرش های اجتماعی است، كشورهاي آذربايجان، گرجستان، عربستان سعودي، بنگلادش و مصر قرار دارند.
 عجیب این است که طبق این تحقیق، كشورهايي وجود دارند كه نگرش هاي اجتماعي نسبت به افراد دگرباش در اين كشورها در تقريبا ٤٠ سال اخیر بدون تغيير باقي مانده اند. اين كشورها شامل بوليوي، بلغارستان، السالوادور، استوني و ونزوئلا هستند.
نگرش هاي اجتماعي مي توانند زماني كه تاثير رشد اقتصادي مطرح است، اثر مثبتي داشته باشند.
 نويسنده برجسته، لي بدگت در اين باره گفت : “فراگيري اجتماعي و قانوني، داراي پيامدهايی همچون سياست هاي توسعه اقتصاد جهاني است.”
بدگت گفت : “برنامه هايي كه خشونت، ننگ و تبعيض عليه افراد دگرباش را كاهش مي دهند و سياست هايي كه دسترسي به آموزش و مراقبت پزشكي را بالا مي برند، به افراد دگرباش فرصت اين را خواهند داد كه پتانسيل كامل اقتصادي شان را درك كنند، و اين سبب سوددهي كل اقتصاد در اين كشورها مي شود.”
 كشورهاي داراي سريع ترين افزايش : (٢٠١٣-٢٠٠٩)
١.ايسلند
٢.هلند
٣.سوئد
٤.دانمارك
٥.آندورا
٦.نروژ
٧.بلژيك
٨.اسپانيا
٩.فرانسه
١٠.سوييس
 كشورهاي داراي سريع ترين افزايش : (بدترين به بهترين)
١.آذربايجان
٢.گرجستان
٣.عربستان سعودي
٤.بنگلادش
٥.مصر
٦.رواندا
٧.سنگال
٨.اندونزي
٩.اوگاندا
١٠.گينه
نمودار ششم اين بررسي، نه كشور را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
 اين روند را مي توان با برجسته كردن كشورهاي خاصي مشخص نمود.
نمودار شماره ٥، روند نه كشور را در شاخص پذيرش جهاني بررسي مي كند كه هر خط نشان دهند روند يك كشور از سال ١٩٨١ تا ٢٠١٤ است.
برزيل، كانادا، بريتانيا، ژاپن و ايالات متحده همگي برآوردهاي شاخص پذيرش جهاني را افزايش داده اند.
كانادا، ژاپن و ايالات متحده، افزايش پايداري در شاخص پذيرش جهاني داشته اند، در حالي كه برزيل و بريتانيا تعادل ها را تعويض مي كنند.
چين، ايران و روسيه به نظر مي رسد كه در طول زمان تغيير بسيار كمي در شاخص پذيرش جهاني داشته اند، و در اين كشورها در سال ٢٠١٠ كاهش اين شاخص به نظر مي رسد. (ايران بين سال هاي ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨ كشور ١٢٩ و بين سال هاي ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣ كشور ١٣٠ ام اين جدول قرار داشته است.)
اين روندها به نظر مي رسد كه تا سال ٢٠١٤ به وضعيت پيشين خود بازگشته اند.
كشور هند از نيمه سال ٢٠٠٠، نگرش هاي اجتماعي اش را ارتقا داده است و از آن زمان تاكنون كاهشي در پذيرش دگرباشان داشته است.
 همانطور كه اين روندها نشان مي دهد، كشورهايي كه تغيير يكنواختي در پذيرش افراد دگرباش و حقوق دگرباشان در طي زمان نداشته اند. این مساله اين پرسش ها را به جا مي گذارند كه چرا اين كشورها خط سير متفاوتي داشته اند.
 مترجم : احسان پارسي
ويرايش : ارسلان

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:
‏‎فیس بوک ما:
‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia ‏‎
وب سایت ما:‏
‏‎‏http://dharmamartia.org
‏‎صفحه خبر وب سایت :
http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
http://media.hamyaari.ca
‏‎‏سایت خودنویس: ‏‎‏
www.Khodnevis.co
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی
ویرایش: ارسلان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)