پیام تشکر و قدردانی خدیجه پاک ضمیر و محمد حبیبی

به امید آزادی همه آزادی خواهان و عدالت جویان

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)