داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو، صبح امروز، ۲۷ فروردین مقابل وزارت‌کار حاضر شده و در اعتراض به اخراجش پیش از پایان قرارداد اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.

این کارگر در تشریح وضعیت خود و لیست مطالباتش نوشت:

«با توجه به اینکه بنده وسط قراردادکاری اخراج شده ام،
باید حق‌السعی ایام تعلیق،
از تاریخ اول اسفند سال ١٣٩١ تا کنون پرداخت شده و به محل کارم بازگردم.
وزارت‌کار ابتدا رای داده بود که قرارداد تمام شده؛
ولی با پیگیری‌های مجدانه‌ی بنده مجبور شدند تا اعتراف نمایند که مبلغ دویست میلیون به بنده تعلق میگیرد که این امر یعنی اعتراف به غلط بودن رای صادره سال نود و چهار و محق بودن بنده به بازگشت به کار و دریافت حق السعی ایام تعلیق .

با اینحال وزارت کار می‌گوید که برای شما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
داوود رفیعى

کارگران متحد شوید و ریشه بیعدالتى را درهم بشکنید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)