Syria , defenseless land

مردم سوریه در حال خروشند و در رود جاری بهارعرب غوطه ورند ، آنان آزادی را باور دارند پس یقینا پیروزند .
دمشق ؛ دروازه تاریخ ، باستانی ترین پایتخت جهان با ده هزار سال قدمت ، نزدیک به پنچ دهه است که زیر سلطه حزب بعث قرار دارد؛حزبی که زیر چکمه های آهنینش به وحشی ترین شکلی تمامی حقوق انسانی مردم سوریه را لگد کوب کرده است.
رژیم بعثی کشور سوریه را شاید بتوان شنیع ترین دولتی دانست که تا کنون بر سرزمین های عربی حکم رانده است .
بعد از کودتای سپتامبر سال ۱۹۶۳ حافظ اسد و نظامیان تحت امرش به همراه حزب بعث با اعلام حالت فوق العاده ای که تا کنون هم ادامه دارد، حکومت بسته نظامی خودرا بر کشور اعمال نمود و پس از او فرزندش بشار هم روی همان ریل به پیش راند و به کمک ارتش ، دیکتا توری کامل تک حزبی را به اجرا گذاشت .
ارتش سوریه از بدو تأسیس با نگاه بدرون فقط سعی در اجرای روشی را داشت که به اتکاه آن بتواند هر صدای مخالف را درگلو خفه کند ؛ این ارتش هیچگونه برنامه و ایده ای جهت دفاع از مرزها و عملیات برون مرزی را نداشته ؛ همانگونه که در جنگ اکتبر سال ۱۹۷۳ رویاروئی نمایشی با ارتش اسرائیل داشت که منجر به تنها شکست مهم اعراب در این نبرد ها شد و بلندی های جولان را بطور کامل به اسرائیل تقدیم نمود .
پس از جنگ اکتبر و صلح کشور های مصر و اسرائیل ، سوریه در یک حرکت نمایشی دیگر از صلح با اسرائیل سر باز زد و به این ترتیب رهبری معنوی گروه های مبارز فلسطینی را بدست گرفت و البته بدون اینکه خود تهدیدی جدی برای کشور یهود باشد! اتفاقا” کشور اسرائیل هم خوشحال از این تصمیم گیری چون تمامی مخالفینش همه در یک جا تحت کنترل قرار گرفتند.
در سال های پس از آخرین جنگ اعراب و اسرائیل مرز بین سوریه و اسرائیل امن ترین مرز بین اسرائیل و یک کشور عربی بوده حتی امن تر از مرز اسرائیل با کشورمصر، پس بی دلیل نیست که با شروع قیام های مردمی ، اسرائیل نگرانی خود را از رفتن بشار اسد اعلام کرده است!
مردم سوریه خسته از نیم قرن خفقان و نکبت به پا خواسته اند و بشار اسد هم با تمام قوا و به رذیلانه ترین شکل مردم مظلوم “شامات”را سرکوب میکند ، تانک ها وسلاح هائی که برای جنگ با کشور اسرائیل تهیه شده بود ،این روز ها بوسیله مزدوران حزب بعث شهرهای حمص درعا ، حما ، بدره و …… را در هم می کوبند و مردان و زنان مبارز و کودکان معصوم را قتل عا م میکنند؛ امروز ملک سوریه در مقابل گرگ های بعثی بی دفاع مانده !!!
مجامع جهانی و مخصوصا” اتحادیه عرب دراین چند ساله سعی فراوان نمودند تا جلو خونریزی را درسوریه بگیرند ولی بشار اسد هر بار با دادن قول های فراوان باز هم به توافقات پشت کرد
ومردم بی دفاع را به خاک و خون کشید ، چون خود بتنهائی اجازه تصمیم گیری ندارد!! حزب بعث سوریه به رهبری بشار اسد در حلقه تروریسم جهانی قرار گرفته ، در این دایره پلید کسی به تنهائی حق انتخاب ندارد ، بلکه رهبر گروه است که تصمیم نهائی را میگیرد!
سازنده اصلی این حلقه کشور روسیه است ، پوتین که احساس میکند از بهار عرب سهمی نبرده و همچنین قزافی را هم از دست داده با ایجاد این حلقه مخوف سعی دار جای پائی مستحکم در منطقه برای خود داشته باشد .
دیکتاتوراین روز های روسیه که میخواهد همچون رهبران شوری سابق خرسی غرنده و قوی باشد با وارد کردن جمهوری اسلامی در این حلقه و دادن رهبری ظاهری به او و با وعده ساخت حلال شیعی وادارش کرده که هم هزینه مالی و همچنین تامین نیروی انسانی را بعهده بگیرد؛
و به این ترتیب در حال حاضر نگین حلقه ابلیسی تروریسم جهانی روحانیون حاکم بر کشور ایران هستند و طنز تاریخ هم اینجاست که این رژیم خود را رهبر مذهبی جریانی میداند که همگی آنها ادعای سکولاریسیم و مارکسیستی بودن دارند!
حکومت حاکم بر ایران برای اینکه بتواند هزینه مالی حمایت از اسد را تهیه کند در کنار به یغما بردن تمامی سرمایه های ایرانیان ، دست به کثیفترین تجارات های زشت و غیر قانون
زده، به این شکل که:
درآمریکای مرکزی و جنوبی کارتل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر شده در شرق و جنوب شرقی آسیا باند خرید و فروش دختران نوجوان براه انداخته و با صادرات آنان به منطقه خلیج فارس نبض بازار برده داری را بدست گرفته البته در این راه به دختران باکره ایران هم رحم نکرده ؛ در آسیای میانه و کشورهای تازه استقلال یافته از شوری سابق هم تریاک تهیه شده درافغانستان را در مجهز ترین لابراتوار ها تبدیل به انواع مواد مخدر کرده و از آنجا به کشور های اروپائی صادر میکند ، متاسفانه بعلت اوضاع بد ا قتصا د ی این کشور ها حتی مقامات رسمی هم برای حل نابسامانی های مالی کشورشان چشم به این تجا رت غیر قانونی می بندند و همچنین رژیم جمهوری اسلامی در منطقه خاور میانه و آفریقا تامین کننده اصلی سلاح برای تمامی گروه های تروریستی خود ساخته است تا از این طریق با راهزنی و اوباش گری باز هم کسب منافع کند.
حکومت روحانیون برای حمایت از دست راست شیطانی تروریسم یعنی دولت بشار اسد در مقابل مردم قهرمان سوریه ، تمامی همسایه های کشور سوریه را به روش های گوناگون تحت تا ثیر خود قرار داده .
کشورعراق که هم پیما ن ایران و بشاراست وسلاح و مزدور از مرزهایش به سوریه صادر میکند و مردم بی دفاع را هم که از ترس مزدوران بشار اسد به آن کشور پناه میبرند تحویل نظامیان سوری میدهد ، اسرائیل هم تنها کشوری است که مردم بی دفاع
را که از جور بعثی ها به مرز هایش آمده بودند به گلوله بست و کشت ، کشور لبنان هم که مرز هایش درآن منطقه تحت تسلت نیرو های مزدور حزب الله است همانند کشورعراق تمامی پناهندگان را تحویل نظامیان سوری میدهد و کشور اردن هم که در
سکوت فقط نظاره گر است هر چند پذیرائی بی دریغش از پناهندگان قابل تحسین است!
کشورترکیه درابتدا سعی در کمک به پناهندگان داشت اما هر زمان که قصد نزدیک شدن به مرزهای سوریه را داشت رژیم حاکم بر ایران با هماهنگی حماس و با تحریک مخالفین کرد مرز های شرقی ترکیه را مورد تعرض قرار میداد تا به ترک ها بگوید
که باید حدخود را رعایت کنند ؛ هر چند این روز کشور ترکیه با نزدیکی به صاحب اصلی این روزهای سوریه بشکلی جمهوری اسلامی را دور زده و دارد سیاست های خود را پیش میبرد!
بشار اسد سرمست ازحمایت های بی دریغ دوستان تروریستش با روحیه ای مضاعف مشغول جنگ و خون ریزیست و حتی با استفاده از سلاح های مخوف شیمیائی قصد نسل کشی مردم سوری را دارد ، بدون اینکه توجه داشته باشد حلقه تروریسم در حال فروپاشی است ، چون رئیس بزرگ یعنی پوتین در یافته وزنه ای که در سوریه به پایش بسته اورا دارد به زیر باتلاق فرو میبرد ، حال او قصد معامله پرسودتری را دارد که به بقای امپراتوریش کمک بیشتری میکند که البته اسد وجمهوری اسلامی دیگر
جائی در آن ندارند چون مهره های سوخته هستند
جمهوری اسلامی هم از میان در حال متلاشی شدن است ،مشکلات فراوان اقتصادی ،قومیتی ، فساد و فحشا و از هم پاشیدن تمامی روابط اجتماعی معنی دولت و جمهوریت را زیر سوال برده ، این روز ها روحانیون حاکم برایران درباتلاق هسته ای، موشکی،
رانت خواری ، تنفرو انزجار عمومی و…… گرفتار آمده اند و حتی قادر به نجات خود هم نیستند چه رسد به طفل عقب مانده ای که در هیچ کجا دیگر جائی ندارد !
ظالمین حاکم بر سوریه حتما شنیده اند که روباه وقتی در تله می افتد برای رهائی و نجات جانش ، دست و یا پای گرفتارش درتله را با دندان می جود و خود را آزاد میکند
این قانونی است کلی ، حزب بعث اگر قوانین شکل گیری جهان هستی را هم باور ندارد به این نکته نباید یک لحظه هم شک کند که :
” آخرین ضربه را به سزار اسد ، ملا توس خواهد زد ”

*
جمله پایانی بر گرفته از مرثیه « سزار » است که آخرین ضربه را به او فرد مورد اعتمادش « بروتس »، فرود آورد !

سید محمد سیدی
Seyedmohammad Seyedi

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)