روز سیزده فروردین 97 امسال مردمی که به باغرود نیشابور رفته بودند شاهد انفجار یک نارنجک جنگی بودند، که یک بچه در زمین های اطراف میدان تیر پادگان آموزشی سپاه پاسداران در باغرود پیدا کرده بود. باغرود از قدیم ییلاق شهر نیشابوربوده و هست و بعد از انقلاب سپاه در زمینهای غصبی یک پادگان آموزشی در محل اردوی دانش آموزان زمان شاهنشاه آریامهر ایجاد کرده است و بدبختانه این نارنجک در میدان تیر همین پادگان که حصار درست و حسابی ندارد و با زمینها و باغات مردم همجوار است افتاده بوده و یک بچه آنرا پیدا میکند و آنرا نزد خانواده خود میبرد.پدر بچه نارنجک را می بیند و در مورد آن به بچه توضیح میدهد و هر چه میگوید این چیز خطرناکی است ولی فکر نمی کرده که این نارنجک واقعی و جنگی باشد،و بیشتر فکر میکرده این یک ماکت نارنجک است. متاسفانه بچه نارنجک را در میان خانواده بزمین میزند و منفجر میشود.در جا شش نفر کشته می شوند.بچه  تکه تکه شده و دستان پدرش هر دو قطع شده است،شکم مادرش پاره شده و روده هایش بیرون ریخته و اطرافیان همه لت و پار میشوند. الآن در بیمارستان دو نفر از مجروحین در کما هستند و حالشان بسیار وخیم است. اقوام و اطرافیان مصدومین و کشته شده ها در بیمارستان دارند بازجوئی میشوند. سپاهی ها ریخته اند توی بیمارستان و دارند مسئله را طوری بازسازی میکنند که اینها خودشان مهمات جنگی داشته اند. یکی از اقوام این خانواده میگوید طوری سوال میکنند که اینها جزو گروه های معاند بوده و مهمات جنگی داشته اند. در صورتیکه بچه بیگناه نارنجک را در زمین های اطراف میدان تیرپادگان باغرود سپاه پیدا کرده بوده و مسئول مستقیم این فاجعه سپاه پاسداران است و لا غیر.
در سایتهای خبری ایران نوشته اند که فقط یک بچه کشته شده و دست یک نفر از مچ قطع شده،در صورتیکه درجا شش نفر کشته شدند و دو نفر هم در بیمارستان در کما هستند و حالشان خیلی وخیم است. احتمالا بیمارستان امدادی مشهد محل بستری این مجروحین است.
الآن محل حادثه در محاصره سپاه است و هیچکس اجازه تردد در محل را ندارد و دارند زور میزنند که همه چیز را به گردن مردم و خانواده متوفیان بیاندازند.چون نارنجک مال سپاه بوده ،در میدان تیر پادگان باغرود نیشابور که متعلق به سپاه است پیدا شده.به همه اخطار داده اند که با هیچ کس وصحبت و یا مصاحبه نکنند. این روستائیان بدبخت ساده دل را چنان ترسانده اند که دارند وصلشان میکنند به گروهک های منافق و داعش و جدائی طلبان که آنها جرات نمی کنند حرف بزنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)