در عفرین، سرزمین شکوفایی شوراها، در برابر چشم جهانیان اینک، جوی خون جاری است. ژنوساید در عفرین، بهار طبیعت را درخون نشانیده است. ارتش ترکیه با داعشیان سازماندهی شده زیر فرمان حکومت نئوعثمانیسم به رهبری اردوغان فاشیست، با استراتژی سرزمین سوخته، ماموریت دارد تا سراسر کردستان سوریه را به ویرانه تبدیل کند. کردستان ترکیه و ایران و عراق درسرکوب و محاصره و اشغال هستند و هرگونه راه یاری و پیوستن به عفرین وکردستان سوریه بسته شده است. شهر عفرین و روستاهای آن، با بیش از ۳۰۰ هزار تن از ساکنین اش، سرانجام ویران و اشغال شده است. جنازه های صدها زن کودک و مرد همانند برگ های پائیزی در خیابان ها در میان آتش و بمب در زیر رژه خودرهای نظامی و تانک ها در خون رها شده اند. این ژنوساید، هرگز بدون چراغ سبز و توافق امپریالیسم آمریکا، و همدستی امپریالیسم روسیه، و حکومت های اسلامی ایران، و عراق، غیر قابل اجرا بود. این جنایتی است هولناک، علیه بشریت. اما این تجاوز ارتش ناتو و توافق های امپریالیسم جهانی، در پی کدامین هدف است ؟

برای پاسخ، به سال ۲۰۱۱ بازمی گردیم. اکتبر سال ۲۰۱۱ کردهای سوریه، در محاصره داعش و ارتش ترکیه فرصت یافتند تا با اعلام کانتون های خودگردان، سرنوشت خویش را خود به دست گیرند. برای این خودگردانی، «شورای ملی کردها» KNCبا شرکت ۱۱ سازمان سیاسی کرد سوریه که به‌‌گونه‌‌ای پ ک ک را به پشتوانه داشتند، بنیانگزاری شد. نزدیک به ۳ میلیون نفر از کردها، بیشتر در شمال و شمال شرق و درغرب کردستان یا «روژوا»، میان مرزهای عراق و ترکیه، خودگردانی خود را در ساختار شوراها برپا ساختند. خودگردانی، برای مناسبات بورژوایی، به ویژه امپریالیسم آمرکیا و هم پیمانان آن، تهدیدی خطرناک بود و نمی بایستی برای چهارپارچه کردستان (ترکیه، ایران، عراق و سوریه) که پس ازجنگ جهانی دوم تا کنون بین چهار کشور نامبرده تقسیم شده بودند، الگو می شد. مدل کانتون ها در برابر داعش، قهرمانانه در کوبانی درخشید و گسترش یافت و دولت‌ها‌ی منطقه و سرمایه جهانی را نگران می‌ساخت. این الگوی برابری با شرکت برابر زنان ومردان از هر ملیت و قوم و زبان، با اعلام انسان محوری در شوراها، فارغ از هر باور و جنسیت و اتنیک، برابری زنان و مردان را اعلام و در پیش گرفت. به مالکیت مردم برسرچشمه های زیرزمینی، نفت و گاز و خاک خوب و با آینده نگری برای استفاده غیر استثمارگرانه از طبیعت به سود مردم و نسل های آینده، گسترش سیستم آموزش و پرورش همگانی و رایگان، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تولیدی در کئوپراتیوهای تولیدی و کشاورزی، ارائه و گسترش شبکه های خدمات رایگان بهداشتی و درمانی، برنامه ریزی برای محافظت از اکولوژی، سازماندهی ارتش خلقی زنان و مردان به صورت میلیشیای مردمی برای دفاع از شوراها… از جمله ماهیت الگوی پیشرو روژاوا را تشکیل می دهند.

مدل روژآوا، با رویکردی پیشرو، باید در نطفه خفه می شد. این استراتژی بورژوازی جهانی و دولت‌های پیرامونی بود. از این روی، نابودی مدل روژآوا، نابودی خودگردانی شورایی، نابودی اندیشه و آرمان برابری و همگرایی کارگران و زحمتکشان، مهمترین هدف مشترک بزرگترین ارتش ناتو، با توافق امپریالیسم آمریکا، استراتژی حکومت فاشیستی ترکیه به شمار می آمد و در دستور کار قرار گرفت. در یک سوی زحمتکشان، کارگران، زنان و مردان آزاده و برابری خواه، برای برقراری جامعه ای همگرا ، پیشرفته و مردمی در ساختار شورا ها به آزمون داشتند و در برابر این رویکرد انسانی، بیش از ۴۰ گروه داعشی، فناتیک و فاشیستی، که به وسیله حکومت ترکیه پس از شکست داعش در منطقه، بازسازی شده و به نام «ارتش آزاد» زیر فرماندهی ارتش ترکیه به خودگردان عفرین یورش آوردند.

کردستان سوریه در سه کانتون: جزیره، کوبانی و عفرین الگویی می شد برای کردستان ها در ترکیه، ایران و عراق، اینک هدف ارتش و مزدوران جنایتکاری است که به سود سرمایه جهانی و برای نخستین بار به روادید امپریالیسم آمریکا ماموریت می یافتند. حکومت ترکیه غرق در بحران سیاسی و اقتصادی، با بیش از۴۰ هزار سرباز و صدها تانک و نیروهای هوایی به همراهی ۲۰ هزار تن از اعضای گروه های جهادی علیه کانتون عفرین به بهانه حفظ امنیت مرزهای ترکیه از۲۰ ژانویه ماموریت سرکوب و اشغال را آغاز کرد. دو ماه مقاومت تاریخی، زنان و مردان، کهنسالان و نوجوانان، همانند کموناردهای قهرمان در پاریس سال ۱۸۷۱، از خانه و کاشانه و خودگردانی خود، در برابرتجاوزگرانی که با پرچم ناسیونالیسم و مذهب و نژادپرستان فاشیست و در جایگاه سلطان های عثمانی، از زمین وهوا هجوم آورده بودند، تا پای جان، دفاع کردند. در پی مقاومت با دستهای خالی، تنها و در محاصره حکومت های منطقه و نظارت و دخالتگری روس و آمریکا و اتحادیه اروپا و چین، عفرین اشغال شد، اما اراده و آرمان رهایی شکست ناپذیر ماند. دوماه زیربمباران از زمین و هوا، و در یک روز ۷۲ بمبارن هوایی، نیروهای ارتش ترکیه پس از ۵۸ روز و عقب نشینی یگان های مدافع خلق و یگان های مدافع زن، شهر عفرین در میان خون و آتش و دود، خمپاره به اشغال درآمد. بمباران Avrin تنها بیمارستان شهر با دهها کشته از پرستاران و زخمیان و بیماران، پیام جنایتکارانی بود که برای رسیدن به اهداف جنایتکارانه خویش، از کشتار صدها هزار نفره مردمان شهر نیز کوچکترین تردیدی به خود راه نمی دهد.

عقب نشینی یگان های مدافع خلق، در این شرایط در دستور کار قرار گرفت. حکومت ترکیه در پناه ناتو، عملیات «شاخه زیتون» با هجوم ضدها تانک و هزاران نیزوی فاشیستی- جهادی، از زمین و هوا در بامداد روز یکشنبه ۱۸ مارس، پس از دو روز بمباران بی وقفه، عفرین را به اشغال خود در آورد. اردوغان رئیس جمهور جنایت کار ترکیه، یک روز پس از اشغال مرکز شهر عفرین، گفت که ترکیه، منطقه ای به وسعت ۴۰۰ کیلومتر از شرق تا شهر شمالی سوریه به نام قامشلی را به سان هدف بعدی خود قرار می دهد. اردوغان جنایت پیشه اعلام کرد: «پس از عفرین به منبج، عین العرب [کوبانی]، تل ابیض [تل سپید]، راس العین و قامشلی می رویم تا نیروهای کرد سوری را بیرون کنیم.» یعنی صاحبان این سرزمین ها را از خانه های خود بیرون رانند. این زبان حکومتی است که در هزاره سوم میلادی در آستانه ورود به اتحادیه اروپا ایستاده است و نه چنگیزخان مغول ۹۰۰ سال پیش! این داعش است که بازگشته است. در عفرین داعش متلاشی شده بار دیگر زیر فرماندهی حکومت بورژوایی ترکیه بازسازشده و بازگشته است. امپریالیست‌های روس و آمریکا که سوریه را با توافق، بین خود تقسیم کرده‌اند، در این ژنوساید و اشغال و تجاوز، همگی نقش همدست ترکیه را دارند.

چاووش‌اوغلو٬ وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه (۲۱ مارس/ اول فروردین) به رویترز گفت: این کشور با آمریکا بر سر شهر منبج، از مناطق مهم تحت کنترل نیروهای موسوم به یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ)، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک در شمال سوریه به “تفاهم” رسیده است. عفرین، قامشلی، و تمام یروژآوا به کمک فوری نیاز دارند. صدها هزار نفر، آواره و سرگدان شده اند، فاشسیت ها شهر را غارت کرده اند. تجاوزگران، لباس و پوشاک و تمامی وسایل شخصی، و ابزار خانه تا کشاورزی و فروشگاه ها را غارت کرده‌اند. سارقین جهادی، و ارتش ترکیه، غارت را پاداش جهاد خود می‌دانند. و مزدوران با ارابه ها و خود‌روها، بر جنازه های مردم رژه می روند. در شورای امنیت حکومت‌ها، حق وتو و در نهایت یک بیانیه روی کاغذ است که صادر می شود.

اینک در این شرایط، ما وظیفه تاریخی و انسانی داریم که این جنایت و ژنو ساید را محکوم کنیم. وظیفه هر انسان آزاده و آزاداندیشی است که به پشتیبانی این مردمان شورایی و برخیزد و به هر وسیله با فشاربر دولت های محل زندگی خویش و با فراخوانی و برپایی آکسیون های همبستگی به هرگونه، از انسانیت و از ارزش های انسانی در برابر فاشیسم و داعشیسم زیر فرمان نئوعثمانیسم ‌دفاع کند. در این شرایط، وظیفه تاریخی و طبقاتی جنبش کارگری، سوسیالستی و تمامی انسان های انترناسیونالیست و آزادیخواه است که به هرگونه به پشتیبانی از حق زندگی و زیست انسان هایی برآیند که اینک زیر چکمه های فاشیستی یکی از بزرگترین ارتش های ناتو و سرمایه ی جهانی لگد کوب می شوند.

دفتر روابط بین الملل حزب کمونیست ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)