روز جهانی همبستگی با عفرین
۲۴ مارس ۲۰۱۸

Compilation of calls in solidarity with Afrin for the 24/03 #WorldAfrinDay

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)