از طرف پلتفرم دموکراتیک ایران، به تمام دوستانی که در این کنفرانس حضور به هم رسانده اند خوش آمد گفته و از اساتید و دوستان محترمی که به عنوان سخنران دعوت ما را قبول کرده اند، نهایت تشکر را داریم.

دیروز مصادف با جمعه خونین بلوچستان بود. به عنوان پلتفرم دموکراتیک ایران این روز را به تمام مردم ایران و بویژه ملت بلوچ تسلیت گفته و قتل عام مردم بیگناه را توسط جمهوری اسلامی، محکوم می نماییم. همزمان جمهوری اسلامی فشار بر احزاب کرد را در اقلیم کردستان عراق گسترش داده و کردستان را برای جنگ به پایگاه نظامی تبدیل کرده است.

پرسش این است که با وجود مقاومت سراسری مردم ایران، چرا جنبش ژن-ژیان-آزادی در کردستان و بلوچستان به اوج خود رسیده و رژیم بیشترین فشارها را در این دو منطقه وارد میکند؟

زیرا که وضعیت کردستان و بلوچستان، اوج تخریب جمهوری اسلامی در طی چهل سال اخیر و میراثی به جا مانده از دیکتاتوری شاهنشاهی است. کردستان و بلوچستان، آخرین سنگرهای مبارزه برای دموکراسی در ایران هستند، زیرا که نظام دولت-ملت حاکم در طی قرن گذشته، هر آنچه را که داشته اند، غارت نموده است. تنها چیز باقی مانده برای این دو ملت تاریخی ایران، زنجیرهایشان، صدای زنجیرهایشان، گریه مادران و پدران داغدیده اشان، صدای شکنجه های فرزندانشان و صدایشان برای فریاد آزادی است. چیزی که حکومت با تمام خشونت خالصی که به کار برده است نتوانسته است آن را خفه نماید.

مقاومت در کردستان و بلوچستان، محصول یک دیالکتیک تاریخی-اجتماعی است. جمهوری اسلامی نمی تواند و نخواهد توانست، انقلاب ژن-ژیان-آزادی را با خشونت عریان سرکوب کند، زیرا که نمیتواند ریشه های مادی این انقلاب را از میان بردارد. ریشه هایی که محصول ظلم، بی عدالتی، ستم ملی، ستم جنسی-جنسیتی، ستم طبقاتی و هر گونه بی عدالتی سیاسی و اجتماعی هستند.

انقلاب ژن-ژیان-آزادی، تنها محصول بنیانهای مادی نیست. این انقلاب یک انقلاب فکری و آگاهانه است. این انقلاب محصور اندیشه های چپ دهه هفتاد میلادی مبتنی تنها بر عدالت اجتماعی و یا اندیشه های لیبرالی مبتنی تنها بر آزادیهای فردی نمانده است. این انقلاب یک انقلاب ریشه ای فکری جهت رسیدن به تمام حقوق بنیادی انسان معاصر در تمام جزئیات تمامیت زندگی، نه تنها وجود معنوی و عملی انسان، بلکه کل موجودات و نظام پیرامون اوست.

عدم درک همین مسئله حیاتی در بطن این انقلاب است که راستگرایان افراطی سلطنت طلب را به شاخه برون مرزی جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. آنچه که هردو در آن مشترک هستند، سرکوب دگر ملتهای ایران با شعار کذایی حفظ تمامیت ارضی در چارچوب دولت-ملت مقتدر مرکزی است. شعاری که نزدیک به صد سال است، مایه سرکوب و قتل عام ملتهای دیگر ایران قرار داده اند، برای آنکه منافع طبقه ای خاص را در تهران تامین کنند.

اما امروز مردم بلوچستان در شرق ایران و مردم کردستان در غرب ایران، نشان دادند که ایرانی یک پارچه است که در آن مردم بلوچستان شعار میدهند، “حمله به کردستان، حمله به بلوچستان است”. این انقلاب ژن-ژیان-آزادی است که شرق ایران را به غرب آن متصل کرده است. نتیجه این آگاهی است، که مردم کردستان از معترضان در تبریز حمایت میکنند.

نگرش مدرن ملتهای دربند ایران، زنان، طبقات ستمدیده، جنس و جنسیتهای مظلوم و جوانان روشنفکر ایران و تلاش مشترک آنان برای ایرانی دموکراتیک و آباد، نگرش سرکوبگرانه شما تحت نام تزویز “تمامیت ارضی” را منسوخ کرده است. در واقع انقلاب ژن-ژیان-آزادی تمام مفاهیم کهنه شما را منسوخ کرده است.

مردم ایران، نه تنها جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد، بلکه تمام مفاهیم کهنه پرستانه ای را که این کشور زیبا را به ویرانه تبدیل کرده است، به خاک خواهند سپارد. زیرا که ژن-ژیان-آزادی تنها یک شعار نیست؛

محصول یک آگاهی عمومی است. زیرا که ژن-ژیان-آزادی شیوه حیات متعالی انسان مدرن و انسانی است که لایق آزادی است.

ژن-ژیان-آزادی

پلتفرم دموکراتیک ایران

___________________

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)