در این مقاله به باید‌ها و نباید‌های امنیت دیجیتال می‌پردازیم. باید‌ها و نباید‌های امنیت دیجیتال محدود به مواردی که فهرست کردیم، نمی‌شوند. در این مقاله فقط به برخی از آنها اشاره کردیم.

برای مطالعه کامل این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید:

باید‌ها و نباید‌های امنیت دیجیتال

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)