در ۲۸ فوریه امسال به دعوت “انجمن خانه امن” در ایران , در مورد خشونت بر علیه معلولین در خانه و خانواده در جلسه ای وبیناری سخنرانی کردم. فایل صوتی آن بهمراه است تا نظر شما چه باشد.
سر فراز باشید.
حسن مکارمی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)