می خواهید نظامی را بر پا کنید که رای ۸۰میلیون مردم ایران با تنفیذ شما قدرت اجرایی پیدا کند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)