مقامات ازبکستان امسال روزهای استراحت نوروزی را به پنج روز کاری افزایش داده‌اند. بر اساس گزارش novotours.uz، شرکت مسافرتی ازبکستان، از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ ماه مارس، روزهای تعطیلی دولتی خواهند بود.

نقشه تور نوروزی ازبکستان

نوروز، هرچند به عنوان جشن تحویل سال شناخته نمی‌شود، اما یکی از جشن‌های بزرگ و مهم بهاری در این کشور است. به این مناسب در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، رژه نوروزی برپا می‌شود که همراه با رقص و سرود و ترانه از همه اقوام ازبکسان است. این جشن معمولا با سخنرانی تبریک رئیس‌جمهور کشور شروع می‌شود و در دیگر شهرها و محله‌ها در سراسر کشور شهروندان با آش پلاو رایگان از جانب دولت پذیرایی می‌شوند. مسابقه‌های مختلف ملی و بومی در همه گوشه و کنار کشور با شیوه‌های مختلف و وابسته با سنت و عادت آن مردم برگزار می‌شود.

اما امسال به این جشن‌های رایج یک تور مسافرتی نه روزه نیز اضافه شده است، که فعلا تنها به شهروندان کشور روسیه اختصاص دارد. در این تور مسافرتی نوروزی، علاقه‌مندان با تاریخ بنا و محل‌های تاریخی شهرهای اصلی ازبکستان، تاشکند، سمرقند، بخارا، خیوه و اورگنچ آشنا خواهند شد.

تصویر از نوروز سال گذشته در شهر تاشکند

Групповой тур в Узбекистан на Навруз начнется с экскурсионной программы по Ташкенту. В рамках тура вы также посетите такие древние города, как Самарканд, Бухара и Хива.
Навруз
(в пер. “Новый день”) – один самых древних и любимых праздников в Центральной Азии. Навруз – это праздник прихода весны, отмечаемый ۲۱ марта, в день весеннего равноденствия. Исторически, этот день символизирует начало нового года, перерождение природы, начало посевного сезона. Издревле, жители земледельческих оазисов отмечали этот праздник, устраивая народные гулянья, скачки, петушиные и собачьи бои. В Узбекистане доброй традицией является приготовление национального блюда из проросшей пшеницы – сумаляка. На вкус блюдо напоминает сладкий пшеничный крем. Традиционно праздничный стол (дастархан) должен быть богатым, потому как существует поверье, каков твой стол на праздник, таким он будет и весь следующий год. Мы приглашаем вас провести праздничные дни Навруза с гостеприимным народом Узбекистана и посетить древние города нашей прекрасной страны.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)