سخنرانی و گفتگو با آرمین لنگرودی پیرامون کتاب “چگونه مسلمان شدیم، پژوهشی مستند در تاریخ پیدایش و گسترش اسلام”

یکشنبه یازدهم مارس از ساعت ۱۷ در کتابفروشی فروغ

این برنامه را در بخش دوم همراهان ارجمند انتشارات فروغ، ب. بی‌نیاز و محسن بنایی که در پژوهش‌های اخیر تاریخ پیدایش و گسترش اسلام با موسسه اناره همکاری صاحب نظرانه دارند همراهی خواهند کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)