کنفرانس “از قاراباغ تا اورمیه، سرزمینهای ترک در معرض تهدید” ظهر شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ در سالن کنفرانس سندیکای کارکنان دولت ترکیه (کامو-سن) برگزار شد.

در این کنفرانس که به همت مرکز مطالعاتی تبریز برگزار گردید آقای بابک آزاد و خانم اِلوجا آتالی به بحث در باب قتل عامهای صورت گرفته در دوران معاصر در سرزمینهای ترک پرداختند. در ابتدای کنفرانس دکتر محمدرضا هیئت مدیر مرکز مطالعاتی تبریز پس از خوشامدگویی به میهمانان در سخنان خود به اهمیت زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی ملت ترک، ادامه تهدیدهای تاریخی در برهه کنونی و لزوم درسگیری از تاریخ اشاره کردند.

پس از آقای هیئت، بابک آزاد پژوهشگر و روزنامه نگار مستقل آذربایجانی ساکن سوئد با اشاره به جو حاکم بر رسانه های جهان به خصوص اروپا در هنگامه ای که قتل عام خوجالی جریان داشت به بیان ریشه ها و ذهنیت حاکم بر ناسیونالیسم ارمنی در سالهای پیش از این قتل عام پرداختند. آقای آزاد با بیان اینکه ریشه های فکری قتل عام خوجالی برخاسته از زیاده خواهی ناسیونالیسم ارمنی تحت لوای ایده ارمنستان بزرگ بود به نزدیکی گفتمان آن روز ارامنه با گفتمان کنونی طرفداران کردستان بزرگ اشاره کردند. آقای آزاد با طرح این نکته که با ادامه روند فعلی در ایران، این کشور پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به عراق و سوریه ای دیگر در خاورمیانه را داراست و با در نظر گرفتن اینکه حرکت ملی آذربایجان جنبشی تماما مدنی است بر لزوم آمادگی بیشتر در چارچوب وحدت فکری و عملی در حرکت ملی آذربایجان تاکید نمودند.

پس از آقای آزاد، خانم آتالی که تاکنون کتابهای گوناگونی را در خصوص قتل عام ترکان توسط ارامنه را منتشر نموده اند به واکاوی نسل کشی های صورت گرفته بر علیه ترکان در یکصد سال اخیر پرداختند. خانم آتالی با بیان اینکه همیشه در آذربایجان تاریخ به این دلیل تکرار می شود که آذربایجانیان از تاریخ تجربه و درس لازم را نمی گیرند قتل عام خوجالی را ادامه ی پروسه ای دانست که در زمان جنگ جهانی اول آغاز شده بود. خانم آتالی با اذعان بدین امر که پس از اشغال باکو از سوی ارتش سرخ تاریخنویسی روسی، هویتی ضد ترک را تئوریزه کرده بود عدم تبلور شعور ملی ترکی را راه گشای ناسیونالیستهای ارمنی در قتل عام انسانیت در خوجالی بیان داشتند.

پس از پایان کنفرانس محصولات فرهنگی تولید شده از سوی مرکز مطالعاتی تبریز در میان شرکت کنندگان توزیع گردید.

ویدئوی کامل این کنفرانس در روزهای آتی در کانال یوتیوب مرکز مطالعاتی تبریز منتشر خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)