یک ترنس‌مرد با زنانی که پشت ورودی استادیوم مانده‌اند صحبت می‌کند.

او روزهایی را که عملا بخاطر زن بودن (فیزیکی) از حقوق بسیاری محروم بوده به خاطر می‌آورد و با این تجربه پلی می‌زند برای همبستگی با زنانی که باید برای حقوق اولیه و بدیهی خود بجنگند.

ترنس‌های مرد خود زمانی قربانی مستقیم قوانین زن‌ستیز بوده‌اند.
آنها با داشتن تجربه تحمل حجاب اجباری و محدودیت‌های فراوان، و سپس با پشت سر گذاشتن هفت‌خان عبور از مرزهای جنسیتی در جامعه ایران برای زندگی با جنسیت دلخواه خود (که آن را هم مجبورند با استانداردهای مردانگی جامعه تطبیق دهند)، به خوبی قادرند درک کنند قوانین جنسیت‌زده و تبعیض‌آمیز تا چه اندازه به زندگی زنان آسیب می‌زند.

 

تصویر از توئیتر:
https://twitter.com/manizheh_moazen/status/969525317172957185

🌈 با شش‌رنگ همراه باشید:
کانال تلگرام t.me/iran6rang
فیسبوک fb.com/6rang.Iran
اینستاگرام instagram.com/6rangiran

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)