«ای خامنه ای تو نیز می روی»

ای دوره ات همه فقر و فساد و ظلم
خاموش باش و دم ز عدالت دگر مزن
قتل و ترور؛ شکنجه و زندان و دزدی است
سرتاسر دوره تو همره محن
با موج، سوءقصد کنی دائما” به من
چون ضد ظلم و جور و خود رایی توام
هم می رسد زمان تو و تو نیز می روی
خواهد شدن شکنجه دائم به ما و غم
شدن=رفتن

شاهین میر محمد حسینی
پینوشت: دیشب شب پنج شنبه اول مارس ۲۰۱۸؛ بار دیگر با امواج ایجاد کننده حمله قلبی توسط وزارت تروریستی اطلاعات به اینجانب سوءقصد شد. توضیحات در مورد این تکنولوژی در لینکهای زیر:
لینک اول – سوءقصد و شکنجه الکترونیک با امواج خاص
سایت شکنجه الکترونیک به زبان انگلیسی

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com