گر چه بی تاب, ولی شورِ سعادت داریم
گر چه دلخسته ولی تاب و شهامت داریم

همدل و همنفس و همسفر و همدردیم
به زمستانِ پُر از حادثه عادت داریم

امروز هشتم اسفند ماه ۹۶ تجمع باشکوه بازنشستگان جلوی وزارت کار ورفاه اجتماعی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)