▪بە گزارش رسیدە بە آژانس خبری موکریان، یک پناهجوی ایرانی در ترکیه بە دلایل نامعلومی کشته شده است.

▪این پناهجو قرار بوده در هفته های آینده به کشور سوم (کانادا) سفر کند.

▪تا لحظەی تنظیم این خبر از جزئیات این اتفاق هیچ اطلاعی در دست نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)