◻کرمانشاه باز هم رکورددار نرخ بیکاری کشور شد

▪مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان در پاییز امسال را 25.6 درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ بیکاری بین استانهای کشور است.

▪متوسط نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال 11.9 درصد اعلام شده که بر این اساس نرخ بیکاری کرمانشاه بیش از دو برابر متوسط نرخ بیکاری کشور است.

▪نرخ بیکاری کرمانشاه در پاییز امسال نسبت به فصل تابستان(18 درصد) 7.6 درصد افزایش یافته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)