در این روز, بیست و یکم ماه فوریهء سال ۱۸۴۸, کارل مارکس و فردریک انگلس اولین نسخهء “مانیفست حزب کمونیست” را در لندن منتشر می کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)