▪اکبر سنجانی، فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: “در واکنش به اینکه نیمی از مردم زلزله‌زده همچنان در چادر زندگی می‌کنند، آنها به دلیل اینکه نیاز به پول داشتند از دریافت کانکس صرف‌نظر کرده و به جای آن ۵ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.”

▪به گزارش ایلنا، آقای سنجانی همچنین عنوان کرد که ۲۵ هزار خانوار زلزله زده در کانکس و چادر زندگی می‌کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)