زمان واندیشه(مردم)————————————————————–
* زمان و اندیشه سلسله مطالبی است که در نشریه توانا(بعدا تعطیل شد) در موضوعات مختلف توسط اینجانب با نام مستعار علی میثمی به چاب می رسید.این قسمت در شماره ۲۲ یازدهم مرداد ۱۳۷۷ توانا درج شده است.که اینک برای استفاده و دسترسی کاربران به ترتیب و به شکل جداگانه مرتب در تریبون زمانه چاپ خواهم کرد.این چهارمین قسمت است.
***
امام خمینی: ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیارخوب. اینها ازباب اینکه مسلط برسرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند رأی آنها برای آنها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند (ولوتمامشان) به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشند، این به چه حقی ملت پنجاه سال پیش ازاین سرنوشت ملت بعد را مُعیّن می‌کند؟ سرنوشت هرملتی به دست خودش است… ملت درصد سال پیش ازاین، صد و پنجاه سال پیش ازاین، یک ملتی بوده یک سرنوشتی داشته است واختیاری داشته ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را برما مسلط کند… چه حقی داشتند ملت درآن زمان سرنوشت مارا دراین زمان مُعیّن کند؟ …هرکسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرمادرهای ما ولی ما هستند؟ مگرآن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش ازاین بودند می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟ (صحیفه نور ج۵ – ص ۴-۳).
آیه الله یزدی: سؤالی که دراین بحث مطرح می‌شود و گاهی زیاد هم دربارۀ آن صحبت شده است، این است که اگرامروزه اکثریت مردم چیزی را خواستند و به دلیل خواستن آنها آن چیزمشروع شمرده شد و خواستۀ آنها عملی شد آیا پس ازگذشت زمان وقتی که این افراد می‌روند و نسل دیگری جایگزین می‌شود ملاک مشروعیت قبول این خواسته توسط آیندگان چه خواهد بود؟… تا وقتی مجدداً یک اکثریت قاطع دربرابراین اکثریت بوجود نیاید این مطلب به عنوان امضای این حکومت تلقی می‌شود… پس تا وقتی که یک اکثریت قاطع درمقابل وضع حاکم ظهورپیدا نکند این وضع حاکم می‌تواند مشروعیت خود را براساس همان اتکا مردمی حفظ کند (روزنامه رسالت ۱۰/۱/۱۳۶۵).
آیه الله خامنه‌ای: شاه گناهش همین بود که می گفت آنچه من می‌گویم نه آنچه ملت می‌خواهد. امروزهرکس این منش را تکرارکند کاری مطرود و محکوم را انجام داده است ( روزنامه کیهان ۳۰/۱۲/۱۳۵۷).
آیه الله استادی: دربرخی ازرسانه‌ها عده‌ای القا می‌کنند که مردم قیم نمی‌خواهند این یک مغالطه است. آنها مردم را زیر بمباران تبلیغاتی خود قرارداده‌اند (روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳/۱۲/۱۳۷۶).
سید مرتضی نبوی، مدیر مسئول روزنامه رسالت: درمکتب لیبرالیسم می‌گویند انسان به قیم احتیاج ندارد (روزنامه رسالت ۹/۹/۱۳۷۶).
روزنامه سلام: از قول آقای استادی در روزنامه‌ها نوشتند که: اینکه می‌گویند مردم قیم نمی‌خواهند یک مغالطه است. به آقای استادی یادآوری کنید این جمله فرمایش امام راحل است و یک حقیقت می‌باشد و بعضی نمی‌خواهند این حقیقت را درک کنند و دقیقاً این جمله را حضرت امام به جامعه مدرسین قم درمورد انتخابات مجلس شورای اسلامی فرمودند (روزنامه سللام ۲۳/۲/۱۳۷۶).
دکتر هاشم آغاجری: اگرحضورمردم درصحنه حضوری طبق عادت باشد، در واقع باعدم حضورمساویست، حضورمردم اجتماع یک مکانیزم‌های مشخص دارد.صرف اینکه مردم به خیابان بیایند شعاربدهند یا درپای سخنرانی یک خطیب ابراز احساسات کنند و تکبیر بفرستند این حضور نیست (روزنامه سلام ۱۵/۱۲/۱۳۷۰).
دکتر علی شریعتی :امروز دیگرمردم عوام کالانعام نیستند. هم آگاهی اجتماعی پیدا کرده اند و هم غالباً با کتاب سروکار پیدا کرده‌اند… امروزحتی به معلم کودکستان، به مادر یک بچه سه چهار ساله می‌گویند به بچه فتوی مده! امرونهی مکن، تشریح کن، استدلال کن، آگاه کن، بگذارسؤال کند، انتقاد کند، علت هر امر یا نهی را خود درک کند (مجموعه آثار شماره ۳۴ ص۱۰۱).

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)