علی رغم دستگیری بعضی از هم راهانمان و جو امنیتی در دانشگاه ها انجمن مقاومت دانشجویی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و اعلام میکند دستگیری دوستانمان در دانشگاهها نه تنها ما را نترسانده بلکه امروز عزممان برای سرنگونی استبداد و حسابرسی به اعمال شنیئتان بیشتر است.

در سومین روز خیزش مردمی علیه استبداد چشم انداز پیروزی نهایی را میبینیم این که حکومت دروغگو و ستمگر اینترنت را در سراسر کشور مسدود یا محدود کرده بهترین و مهم ترین نشانه نزدیکی ما به موفقیت نهایی است. اولا این اقدامشان نشانه گسترش شعله های خشم مردمی است و در ثانی میخواهند با این اقدام احمقانه این توهم را در ذهن شما ایجاد کنند که تنها هستید ، دوما میخواهند با گسترش رعب و وحشت شما را از ادامه راهتان باز دارند. تمام شایعه ها مبنی بر ورود نیرو های نظامی از این جمله است اما بدانید که در صورت قرار دادن مردم در مقابل سربازان وظیفه، استبداد خودش را با پدیده فرار سربازان و پیوستنشان به جبهه مردمی مواجه خواهد دید. این لحظه ایست که باید یک گام فرا تر از آبان ۹۸ بگذارید و بر ترس و نا امیدی غلبه کنید و اگر از فراخوان ها آگاه نمیشوید بر اساس روتین مبارزات در دو روز گذشته عمل کنید. حکومت در تلاش است تا با وارد کردن حامیان متحجر خود که عمدتا از بیسجیان کم فهم و افراطی هستند و مسلح کردن آنها  آخرین شانس خود را برای شکست شما امتحان کند، محکم باشید و پشت همرزمان در اسارتمان را خالی نکنید تنها امید باقی مانده برای آن ها پیروزی جبهه ماست و رها کردنشان در دولت آیت الله اعدام وحشتناک است.

شاید در روز های آینده حکومت بخواهد با فریفتن اقلیت مذهبی مردم وکشاندنشان به خیابان توپ را در زمین ما بیندازد فراموش نکنید که ما برای الغای خشونت استبدادی قیام کرده ایم نه برای ترویج آن و حساب اقلیت فریب خورده با نیرو های سرکوبگر استبداد جداست. جوابشان را بدهید اما تا مجبور نشدید دست به خشونت نزنید. تسخیر کنید تا میتوانید خود را مسلح کنید تا فاز مسلحانه مبارزه که خود حکومت آن را شروع کرده ما را مغلوب نکند فراموش نکنید که ما در دفاع از خودمان مجبور به استفاده از اسلحه خواهیم بود. امروز خیابان ها را تسخسر کردیم فردا نوبت صدا و سیماست تسخیر صدا و سیمای حکومتی که تمام مدت در تلاش است همه چیز را عادی جلوه دهد در این لحظه که تلاش میکنند با قطعی اینترنت ما را از هم جدا کنند و اعلام موجودیت انقلاب تیر خلاصی بر تمام تبلیغات و تلاش هایشان خواهد بود.

آینده برای ماست، اگر لازم باشد برایش میجنگیم، حتی اگر کشته شویم

زن، زندگی، آزادی

انجمن مقاومت دانشجویی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)