ما از توفان گریختیم
و این‌سوی آرامِ نسیم به گِل نشستیم.
پارو کشیدن بازی دربه‌دران است
بر میدان نَردِ غریبگی دریاها.
لنگر انداختن در هجوم مصیبت دل می‌خواست،
که ما نداشتیم و به خاک افتادیم
ماهیِ سرخِ له‌لهانه‌یِ پُر کش و قوس
پای حوض شش‌گوشِ فیروزه‌ای که با کلنگ ویران شد!

پویان مقدسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com