پَرخاشگَری، در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود. پرخاشگری با خشم یا عصبانیت تفاوت دارد. خشم، احساسی طبیعی است که حاصل حالت هیجانی، فیزیولوژیک و شناختی فرد است و در صورت مواجهه با ناکامی و احساس بی‌عدالتی ایجاد می شود. وقتی عامل درونی یا بیرونی مانع رسیدن ما به هدف شود، احساس خشم می‌کنیم. ولی پرخاشگری رفتاری است که گاهی براثر احساس خشم در افراد دیده می‌شود. هدف پرخاشگری صدمه زدن به دیگری یا خود یا حتی اشیاء می‌باشد که ممکن است به صورت کلامی مثل: توهین، تهدید، فریاد کشیدن، طعنه زدن یا مسخره کردن باشد و یا جسمی مثل: درگیری فیزیکی با دیگران، صدمه فیزیکی به خود (کوبیدن سر به دیوار، کشیدن موی سر) و یا پرتاب اشیا و شکستن و خرد کردن آنها باشد.
پرخاشگری نوعی واکنش رفتاری است که در افراد خشمگینی که احساس ناامنی و ضعف می‌کنند، دیده می‌شود. آن‌ها هنگام مواجهه با ناکامی، خود را در خطر نابودی می‌بینند. احساس خطر نابودی حتی اگر یک خطر واقعی نباشد، افراد را به سوی پرخاشگری سوق می‌دهد.
زمانی می‌شود از واژه پرخاشگری استفاده کرد که این شروط رعایت شده باشد:
۱- رفتار پرخاشگرانه از روی عمد انجام شود.
۲- رفتار پرخاشگرانه در روابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد، رخ دهد.
۳- قصد فرد از رفتار پرخاشگرانه، برتری یافتن بر فردی باشد که نسبت به او رفتار پرخاشگرانه دارد.

درمان رفتارهای پرخاشگرانه
بهتر است احساس خود را مستقیم و بی‌پرده بیان کنید اما سعی کنید آرام باشید و حرف بزنید. برای درمان رفتارهای پرخاشگرانه، باید علت‌های اولیه و ثانویه چنین رفتارهایی را شناسایی و بررسی کنیم. رایج‌ترین روش برای درمان یا کاهش پرخاشگری در رفتار، روان درمانی است.
یکی از این روش‌ها، رفتار درمانیِ شناختی است. این روش درمانی، کنترل رفتارها را به فرد آموزش می‌دهد. علاوه براین، باید به فرد پرخاشگر کمک کرد تا مکانیسم‌های مقابله با چنین رفتارهایی را یاد بگیرد و پیامدهای چنین رفتارهایی را ارزیابی کرده و آنها را حل و درمان کند.
گفتاردرمانی هم یک روش دیگر برای مقابله با چنین رفتارهایی است؛ بر اساس این روش، فرد پرخاشگر از علت‌های اصلی پرخاشگری آگاه می‌شود و مقابله با آنها را یاد می‌گیرد. این روش‌های درمانی به تنظیم احساسات، شناسایی محرک‌ها و توسعه مهارت‌های در مقابله با چنین رفتارهایی کمک می‌کند.
راههای ارتباط با ما:
پیامک در تلگرام
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)