آقای احمد خاتمی نماینده(نمی‌توانم بگویم منتخب) ما مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری، بگذارید با زبان خودتان با شما صحبت کنیم. بگذارید فرض کنم قانون اساسی حق اعتراض را در نظر نگرفته و رعایت قانون هم بر شما الزامی نیست. بگذارید فرض کنیم قانون کهنه‌ی فقهی شما خیلی هم خوب است که اگر کسی علیه حاکم عادل اسلامی قیام کرد، جان و مال و ناموسش بر حکومت و مسلمین حلال می‌شود.


اما چند نکته می‌ماند. یکی این که در چنین شرایطی تشخیص عادل بودن و مسلمان بودن حاکم با کیست؟ زیرا طرف سومی در این ماجرا وجود ندارد. اگر تشخیص باغی بودن مردم و عادل بودن حاکم با خود حاکم باشد! چه تضمینی وجود دارد که ماجرای امام حسین (ع) پیش نیاید؟ زیرا امام حسین و یارانش را نیز یزید و حامیان یزید با همین استدلال کشتند، با همین استدلال خیمه‌های امام را آتش زدند و با همین استدلال خانواده‌اش را به اسارت بردند که مصداق همان حلال فرمودن جان و مال و ناموس است. شباهتی عجیب میان سخن شما و حرف ابن‌زیاد بر روی منبر کوفه پیش از محاصره‌ی امام در کربلا.
نکته‌ی دوم اینکه جنابعالی متوجه نیستید که اصل عادل بودن و مسلمان بودن حاکم توسط معترضانی که شما باغی‌شان می‌خوانید زیر سوال رفته است. معترضان مدعی هستند که با وجود این همه فساد مالی، بی‌توجهی به مشکلات معیشتی و محیط زیستی، و این همه تبعیض و بی دادگری، دیگر حاکم عادل اسلامی‌ئی وجود ندارد. متوجه نیستید که اصل عدالت و مسلمان بودن با ارتکاب گناهانی مثل دروغ و دارز دستی بر بیت المال مسلمین، از حاکم مد نظر شما سلب شده است.

حسام الدین اسلاملو
یک روزنامه‌نگار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)