تاکید سهیل عربی بر ادامه اعتصاب غذا تا رسیدن به خواسته برگرداندن آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به اوین

بر اساس گزارشهای رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ ۹ بهمن ماه؛ زندانی سیاسی سهیل عربی در ششمین روز اعتصاب غذا به زندان تهران بزرگ منتقل و به شکل وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارشی که از یک منبع موثق در مورد این موضوع به دست ما رسیده است توجه کنید:

روز ۸ بهمن ماه؛ زندانی سیاسی سهیل عربی پس از احضار به قرنطینه بند یک زندان اوین منتقل شد. پس از یک وی را مجددا احضار و به وی گفتند که تو را به زندان رجایی شهر منتقل می کنیم.

اما مامورین انتقال ساعت ۱۲ ظهر به جای انتقال سهیل عربی به زندان رجایی شهر (گوهردشت کرج) وی را به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.

هنگامی که ساعت ۱۵۳۰ به زندان تهران بزرگ رسیدند؛ مسئولین زندان همراه با تعداد۱۰ تا ۱۲ سرباز لباس وی را از تنش کنده و اقدام به ضرب و شتم شدید وی کردند.

سربازان و مسئولین زندان با باتوم و پوتین ضربات پیاپی در کمر؛ صورت و پای او وارد کردند. به طوری که صورت و بینی و پاهایش مجروح و بدنش کبود شده است. این عمل در وضعیتی انجام شد که این زندانی سیاسی در اعتصاب غذا بود. آنها همچنین ظروف و وسایل فردی اش را شکسته و تمامی کتابهایش را پاره کردند.

پس از این ضرب و شتم وحشیانه که ساعتی به طول انجامید؛ مسئولین زندان وی را بدون لباس در محوطه زندان نگه داشته و می خواستند به زور از وی رضایت در خصوص ضرب و شتم کنندگان بگیرند.

یکی از مسئولین زندان به سهیل عربی گفت: «فکر نکن که اینجا اوین و خانه خاله است. اینجا ته دنیا و جهنم است. فکر نکن که اعتصاب غذا کرده ای و صدایت به جایی می رسد».

زندانی سیاسی سهیل عربی هم اکنون در زندان تهران بزرگ است. وی ضمن تاکید بر ادامه اعتصاب غذا اعلام کرده است که تا رسیدن به خواسته اش که برگرداندن آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان اوین است؛ از اعتصاب غذا دست نخواهد کشید و تا به آخر خواهد ایستاد.

گفتنی است که زندانی سیاسی سهیل عربی از روز ۴ بهمن ماه: در اعتراض به انتقال وحشیانه آتنا دائمی و گلرخ ایرایی زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)