اصطلاح «یک تصویر ارزش هزار کلمه را دارد» قرار بود درباره داستانی باشد که عکس آن را توصیف می‌کند، برای مثال با یک نگاه به عکس خاطره‌های زیادی یادآوری می‌شوند یا یادگیری آسانتر می‌گردد. اما این اصطلاح با وجود عکس‌ها دیجیتالی معنای دیگری هم می‌دهد. عکس‌های دیجیتالی شامل اطلاعات بیشتری، غیر از آنچه خود تصویر نشان می‌دهد، هستند. به این اطلاعات متادیتا می‌گوییم. در این مقاله از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک می‌خوانیم که چگونه می‌توانیم متادیتای عکس‌ها را پیدا کنیم . این اطلاعات شامل نوع دوربین استفاده شده، موقعیت مکانی (طول و عرض جفرافیایی)، اطلاعات فضای رنگی، یادداشت‌هایی که اپلیکیشن ایجاد کننده یا تغییر دهنده عکس به آن اضافه کرده است، می‌باشند.

ادامه این مطلب را در لینک زیر بخوانید:

پیدا کردن متادیتای عکس‌ها

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)