حزب دموکرات کوردستان ایران، حزب دموکرات کوردستان، کومله زحمتکشان کوردستان، حزب کوملە کوردستان ایران و سازمان خبات کوردستان ایران در مورد صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی بیانیەی مشترک منتشر کردند.
این پنج حزب سیاسی کە جدیدا مرکز همکاری احزاب سیاسی کوردستان ایران را تشکیل دادەاند در بیانیەی مشترک خود ضمن اعتراض بە صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی، این حکم را غیرە قانونی و ناعادلانە دانستەاند و بر این باوند که دادگاه کاملا تحت تاثیر فضای سیاسی موجود این حکم را صادر کرده است. در واقع این حکم نوعی انتقام از مردم کرد است کە در ماههای اخیر چندین بار گردهمایی و آکسیونهای بزرگ مردمی را تدارک و برگزار کردەاند.
متن کامل بیانیە مشترک این پنج حزب سیاسی کردستان به شرح زیر می باشد:
اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد حکم اعدام رامین حسین‌ پناهی
آزادیخواهان ایران
مردم شریف کردستان
نهاد و سازمانهای مدافع حقوق بشر
بر اساس اعلام آقای حسین احمدی نیاز و خانواده حسین پناهی دیروز پنجشنبه ٢۵ ژانویه ٢٠١٨، دادگاه انقلاب شهر سنندج حکم اعدام رامین حسین پناهی را به وکیل و خانوادەاش اعلام کرده است. این حکم در شرایطی اعلام شده کە نامبرده تنها در یک جلسه دادگاه حضور پیدا کرده و به گفته وکیلش ابلاغ حکم بسیار غیر منتظره بوده است.
بر اساس گفتەهای خود رامین و آقای احمدی نیاز، نامبرده برای دیدار خانواده به کردستان ایران رفته و به هیچ عنوان در درگیری مسلحانه شرکت نکرده است، از طرفی دیگر بر اساس گفتەهای رامین نامبرده چندین ماه زیر شکنجه نهادهای امنیتی بوده است. پس با استناد به همه این موارد و بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی نیز رامین حسین پناهی استحقاق حکم اعدام را ندارد.
ما، مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این حکم را غیر انسانی و غیر قانونی میدانیم و فکر میکنیم که دادگاه کاملا تحت تاثیر فضای سیاسی موجود این حکم را صادر کرده است. در واقع این حکم نوعی انتقام از مردم کرد است کە در ماههای اخیر چندین بار گردهمایی و آکسیونهای بزرگ مردمی را تدارک و برگزار کردەاند.
از مردم آزادیخواه ایران و کردستان، نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی تقاضا داریم در خصوص این حکم غیرعادلانه و غیرانسانی ساکت نباشند. وظیفه انسانی همه ما، خصوصا فعالین داخل کشور این است که ضدیت خود را خصوصا با این حکم و به طور کلی تمامی احکام سیاسی که در کردستان بسیار شایع است نشان دهند. سکوت ما به طور یقین دست جمهوری اسلامی را بازتر و وسعت و تعداد این فجایع را بیشتر میکند، تا جایی که هر روز بیشتر از گذشته باید شاهد اعدام و از بین رفتن فرزندانمان باشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)