خوشا که مهر وطن جان نیست
خوشا که مهر وطن چیزی آنچنان نیست
تا به تیر دشمن یا طعن یاران
از ما گرفتنی باشد…

 اسماعیل خویی شاعر برجسته‌ی تبعید در لندن ۲۵ ماه مه ۲۰۲۱ درگذشت. او متولد ۱۳۱۷ بود.

برای اسماعیل خویی گرامی
۱۴۰۰/۳/۴

طرحی از ایمان رضایی 
instagram: imanrezaee.art

طرحی از ایمان رضایی
instagram: imanrezaee.art

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)