به نقل از خبر خانم فرزانه کرم پور ، ممیز ارشاد به ایشان گفته: قاتل چون مرد است نمی تواند دستش را دور گلوی زن بیاندازد تا او را خفه کند .
سال ۹۱ که برای گرفتن مجوز ،مجموعه داستان(آرزو) را به انتشاراتی سپرده بودم ممیز ارشاد به بنده هم گفت :یک فرد مذهبی نمی تواند عاشق یک زن بشود و در دوره قبل از محرمیت با او تنها باشد .
مجوز مشروط هم دریافت نکردم و زیر تیغ سانسور قطعه قطعه شدم.
جلد مجموعه داستان آرزو …

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)