media

مهرداد درویش پور، جامعه شناس و پژوهشگر حقوق زنان در سوئدDR

 

پس از آنکه زنان عربستان اجازه یافتند روز پنجشنبه در نخستین سالن خودرو اختصاصی زنان در این کشور شرکت کنند، و خودروهایی را که می توانند در ماه ژوئن آینده آزادانه رانندگی کنند، سفارش داده و یا برای سفارش در مد نظر بگیرند، آنان روز جمعه، ١۲ ژانویه رسماً اجازه یافتند تا برای نخستین بار به تماشای یک مسابقه فوتبال در جده، دومین شهر عربستان سعودی بروند. شرکت زنان در عربستان درحالی است که به رغم تقاضاهای مکرر جامعه مدنی ایران، تماشاگران زن هنوز اجازه ورود به ورزشگا‌ه‌های ایران را ندارند. مهرداد درویش پور، جامعه شناس و پژوهشگر حقوق زنان در سوئد می گوید در عربستان ما با سه واقعیت جدید در این کشور روبرو هستیم که بر دگرگونی موقعیت زنان در این کشور تأثیر گذاشته است.

مهرداد درویش پور به قدرت رسیدن رهبران جدید در عربستان که خواستار ارائه چهره دیگری از خود هستند که با گذشته متفاوت است؛ گسترش نسل جوان این کشور که از طریق شبکه های اجتماعی با جهان مدرن در ارتباط هستند و فشارهای بین المللی برای اصلاحات اجتماعی در این کشور را واقعیت‌های سه گانه‌ای می داند که اصلاحات اخیر در عربستان ، خصوصاً در باره زنان این کشور را تبیین می کند.

مهرداد درویش پور در باره زنان ایران ضمن زن ستیزی حاکمان ایران، به اختلاف عمیق در نگرش حکومت ایران با مردم این کشور اشاره می کند و می گوید نظام اسلامی از این موضوع هراس دارد که آزادی دادن بیشتر به زنان این کشور منجر به یک انفجار اجتماعی غیر قابل کنترل شود.

برای شنیدن گفت‌وگو با مهرداد درویش پور کلیک نمائید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)