حمیرا نکهت دست‌گیرزاده، شاعر بنام افغانستانی مقیم هلند، غزل تازه‌ای در حمایت مردم مبارز نوشته است که با استقبال گسترده فارسی‌زبانان در شبکه‌های اجتماعی شده است. این غزل را با عنوان «بگذار کوچه‌ها همه جشن صدا شوند» در دست‌رس شما قرار می‌دهیم.

تصویر از صفحه فیسبوکی شاعر

بگذار کوچه‌ها همه جشن صدا شوند
لب تشنگان خسته به آب اشنا شوند
یکروز در طلوع نفس‌های اعتماد
بی باوران، نجابت دست و دعا شوند
بگذار دست‌های تهی مانده از خلوص
بیگانه از تفاوت وچون و چرا شوند
دروازه‌های بسته به دیدار آفتاب
آغوش وار رو به سحرگاه وا شوند
این بیدها که از دم پاییز رسته اند
بادا ز دام باد حوادث رها شوند
خورشید‌های خسته این روزهای سرد
با یک غروب از همه شب‌ها جدا شوند
بگذار ریشه‌های رهایی به بیشه‌ها
پایان سر شکستگی‌ی سرو ها شوند
آیینه‌های شهر به خورشید رو کنند
در انکسار شام ، شط روشنا شوند

۰۴-۰۱-۲۰۱۸
حمیرا نکهت دستگیرزاده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)