هموطنان گرامی، زنان و مردان شریف ایران زمین؛

راهزنان شرف، فرهنگ و عزت ایرانی این بار پا را از تحقیر زنان سرزمینمان از طریق ضرب و شتم و اخذ و پخش اعتراف اجباری فراتر گذاشته و مهسا (ژینا) امینی دختر کردستان و گلی از گلستان زنان این سرزمین  را پرپر کردند. بدینوسیله ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاههای کشور؛
۱-  بر حق انتخاب آزادنه پوشش توسط بانوان کشورمان تاکید کرده و مخالفت خود با فرآیند تحقیر و شکنجه نظام مند زنان از طریق اِعمال حجاب اجباری را اعلام میکنیم.
۲-   بر خواست مردم ایران مبنی بر برچیده شدن نهادهای گشت ارشاد و ستاد امر به معروف بدلیل ماهیت غیرقانونی و عملکرد غیراخلاقی و ضدانسانی شان تاکید میکنیم.
۳-  ضمن حمایت از تلاشهای مدنی زنان سرزمینمان برای استیفای حقوق شهروندی، همه هموطنان را به پشتیبانی از حقوق و محافظت از امنیت آنان در مقابل تعرض به جان و کرامت شان فرا میخوانیم.

جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگاه‌های کشور

 

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

ابراهیم مددی

۱

دانشگاه شیراز

ابوالفضل رمضان پور

۲

دانشگاه آزاد

ابوالقاسم شاملی

۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد ارزانی

۴

پیام نور

احمد حسن پور

۵

دانشگاه زنجان

اسدی

۶

دانشگاه کردستان

اسلن رحمانی

۷

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

اسماعیل شریفی

۸

دانشگاه بوعلی سینا

اسماعیل فیضی

۹

دانشگاه علو م کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اصغر امیدوار

۱۰

دانشگاه جورج تاون

اعظم نیرومند راد

۱۱

دانشگاه تهران

افسانه صدر

۱۲

دانشگاه لرستان

افسانه عبدلی

۱۳

دانشگاه شیراز

افشین منتخب

۱۴

دانشگاه مازندران

الهه طالبی گرکانی

۱۵

دانشگاه تهران

الهه کولایی

۱۶

دانشگاه کردستان

امید عیسی نژاد

۱۷

دانشگاه شیراز

امیر عبدالملکی

۱۸

دانشگاه کردستان

انور محمودی

۱۹

دانشگاه کردستان

ایرج نجم الدینی

۲۰

دانشگاه کردستان

آرزو احمدپور

۲۱

دانشگاه کردستان

آرش سروری

۲۲

دانشگاه صنعتی شریف

آرش شیخی

۲۳

دانشگاه کردستان

آرمان صادقی

۲۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

آسیه کرمی مجومرد

۲۵

دانشگاه کردستان

آفرین محمدی

۲۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بابک بنکدارپور

۲۷

دانشگاه علم و صنعت ایران

باقر ذهبیون

۲۸

دانشگاه کردستان

برزان بهرامی کمانگر

۲۹

دانشگاه شیراز

بهرام جوکار

۳۰

دانشگاه علامه طباطبایی

بهروز هادی زنوز

۳۱

دانشگاه هرمزگان

بهزاد کلانتری

۳۲

دانشگاه صنعتی شریف

بیژن ظهوری زنگنه

۳۳

دانشگاه صنعتی شریف

بیژن فرهانیه

۳۴

دانشگاه آریزونا

پروانه حسینی

۳۵

 دانشگاه تهران

شهین نوائی

۳۶

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پیمان محمودی

۳۷

دانشگاه علم وصنعت ایران

تورج محمدی

۳۸

دانشگاه کردستان

تیمور مالمیر

۳۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

جعفر اولادی

۴۰

دانشگاه گیلان

جعفر بی آزار

۴۱

دانشگاه کردستان

جمال ارکات

۴۲

دانشگاه کردستان

جمال مشتاق

۴۳

دانشگاه کردستان

جمیل بهرامی

۴۴

دانشگاه کردستان

جمیل جعفری

۴۵

علم وصنعت ایران

جواد امامی

۴۶

دانشگاه استهبان

جواد حامدی

۴۷

دانشگاه کردستان

حبیب‌الله محمدی

۴۸

دانشگاه تهران

حجت احمدی

۴۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حجت الله ادیبی

۵۰

دانشگاه یاگلونیان

حسام سلطان پناهی

۵۱

دانشگاه مازندران

حسن تقوی

۵۲

دانشگاه ایلام

حسن سلطانی کهبنانی

۵۳

دانشگاه علامه طباطبایی

حسن طائی

۵۴

دانشگاه مازندران

حسین حسن پور آلاشتی

۵۵

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

حسین حقی

۵۶

دانشگاه تهران

حسین عباسی نژاد

۵۷

دانشگاه علامه طباطبائی

حسین عبداللهی

۵۸

گینگز کالج لندن

حمید عسگری

۵۹

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

حمیدرضا خالصی فرد

۶۰

دانشگاه ژوان ولفگنگ

حمید صبوری

۶۱

دانشگاه کردستان

حمید فرورش

۶۲

دانشگاه شهید بهشتی

حمیدرضا سپنجی

۶۳

دانشگاه آزاد کرج

حمیدرضاخاتمی

۶۴

دانشگاه زنجان

خسرو کمالی

۶۵

دانشگاه کردستان

خلیل غلامی

۶۶

دانشگاه کردستان

بهروز چمن آرا

۶۷

دانشگاه صنعتی شریف

علی مقداری

۶۸

دانشگاه فسا

رادمرز حسینی

۶۹

دانشگاه پیام نور

رحمان سعیدی

۷۰

دانشگاه کردستان

رحمت الله میرزایی

۷۱

دانشگاه ایلام

رضا رضازاده

۷۲

دانشگاه تهران

رضا سپهری‌ نیا

۷۳

دانشگاه مازندران

رضا ستاری

۷۴

دانشگاه تهران

رضا سهرابی

۷۵

پژوهشگاه دانش های بنیادی

رضا عسگری

۷۶

دانشگاه استهبان

رضا محمدپور

۷۷

دانشگاه صنعتی شریف

رمضانی

۷۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

زهرا فرائی

۷۹

دانشگاه مازندران

زهرا کریمی

۸۰

دانشگاه شهید بهشتی

زهرا گویا

۸۱

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

زهرا نریمانی

۸۲

پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

زهره جوانشیری

۸۳

دانشگاه فردوسی مشهد

زهره سپهری شاملو

۸۴

دانشگاه کردستان

زینب آیینى

۸۵

دانشگاه تهران

ژاله شادی طلب

۸۶

دانشگاه صنعتی شریف

سامان مقیمی عراقی

۸۷

دانشگاه کردستان

سعید خانی

۸۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سعید عابدین‌پور

۸۹

دانشگاه کردستان

سلمان احمدی

۹۰

دانشگاه صنعتی شریف

سهراب راهوار

۹۱

دانشگاه شهید رجایی

سید مهدی میراسماعیلی

۹۲

دانشگاه شیراز

سیدمحمدعلی زمردیان

۹۳

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سیروس جعفری

۹۴

دانشگاه‌ یاسوج

سیامک پارسائی

۹۵

دانشگاه پیام نور

سید احمد بابانژاد

۹۶

دانشگاه صنعتی شریف

سید اکبر جعفری

۹۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید حسین امیرشاهی

۹۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سید علی‌رضا قاسمی

۹۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سید مجتبی مجاوریان

۱۰۰

دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی

سید مهدی حسینی

۱۰۱

دانشگاه تبریز

سید ناصر رضوی

۱۰۲

دانشگاه کردستان

سیروان فرهادی

۱۰۳

سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی

سیروس صابر آملی

۱۰۴

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سیما ساور

۱۰۵

دانشگاه کردستان

شامال انور

۱۰۶

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

شاهپور سعیدیان

۱۰۷

دانشگاه کردستان

شرافت کریمی

۱۰۸

دانشگاه کردستان

شمس الدین ایرانی

۱۰۹

دانشگاه کردستان

شهرام سعیدی

۱۱۰

دانشگاه صنعتی شریف

شهره کسائی

۱۱۱

دانشگاه کردستان

شهریار سلیمی

۱۱۲

دانشگاه شهید رجایی

شهریار شیروانی مقدم

۱۱۳

دانشگاه کردستان

شهلا حسینی

۱۱۴

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

شهنوش رفیع بخش

۱۱۵

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

شیوا اکبری بیرگانی

۱۱۶

پژوهشگاه دانش های بنیادی

شیوا حیدری

۱۱۷

دانشگاه علم و صنعت ایران

صادق جمالی

۱۱۸

دانشگاه تهران

صدیقه دلدار

۱۱۹

دانشگاه تهران

صدیقه شکوری راد

۱۲۰

دانشگاه کردستان

صلاح ویسی

۱۲۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

عباس علی فرداد

۱۲۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

عباسعلی فرداد

۱۲۳

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

عبدالحسین محمودیان شوشتری

۱۲۴

دانشگاه پیام نور

عبدالحمید هاتفی مهرجردی

۱۲۵

دانشگاه اصفهان

عبدالخالق بردبار

۱۲۶

دانشگاه کردستان

عبدالله سلیمی

۱۲۷

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طیعی استان آذربایجانشرقی

عبداله حسین پور

۱۲۸

دانشگاه علامه طباطبائی

عبداله طاهری

۱۲۹

دانشگاه کردستان

عثمان عزیزی

۱۳۰

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

عطا امینی

۱۳۱

دانشگاه کردستان

علی احمدی

۱۳۲

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران

علی اصغر هاشمی

۱۳۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

علی اکبر عالم رجبی

۱۳۴

دانشگاه صنعتی شریف

علی بنائی

۱۳۵

دانشگاه تبریز

علی رضا آزادی

۱۳۶

دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی رضا حیدرزادگان

۱۳۷

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

علی رضا مرادی

۱۳۸

دانشگاه شهید چمران اهواز

علی سعیدیان

۱۳۹

دانشگاه جورج‌ تاون

علی عرب

۱۴۰

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علی معظمی گودرزی

۱۴۱

دانشگاه تهران

علیرضا رحیمی بروجردی

۱۴۲

دانشگاه علامه طباطبایی

علیرضا صادقی

۱۴۳

دانشگاه کردستان

علیرضا عبداله پوری

۱۴۴

دانشگاه علم و صنعت نروژ

علیرضا قیوم‌زاده

۱۴۵

دانشگاه آزاد امیدیه

علیرضا موذنی

۱۴۶

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

علیرضا ولیزاده

۱۴۷

دانشگاه شهید بهشتی

غلامرضا جعفری

۱۴۸

دانشگاه مازندران

غلامرضا ملکشاهی

۱۴۹

دانشگاه شهید بهشتی

غلامرضا جعفری

۱۵۰

دانشگاه علوم و فنون

غلامعلی غضنفری

۱۵۱

دانشگاه صنعتی شریف

فاخته قنبرنژاد

۱۵۲

دانشگاه  شهید رجایی

فاطمه احمدی

۱۵۳

دانشکاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فاطمه الهامی

۱۵۴

دانشگاه الزهرا

فاطمه بزازان

۱۵۵

دانشگاه علمی کاربردی تامین اجتماعی

فاطمه بهاره میرکاظمی

۱۵۶

پژوهشگاه مواد و انرژی

فاطمه طاعتی اصیل

۱۵۷

دانشگاه هرمزگان

فرامرز خجسته

۱۵۸

دانشگاه شهید بهشتی

فرح ترکمنی آذر

۱۵۹

دانشگاه کردستان

فردین اخلاقیان

۱۶۰

دانشگاه گیلان

فردین علیخواه

۱۶۱

دانشگاه کردستان

فرزاد حسین پناهی

۱۶۲

دانشگاه تریت دبیر شهید رجایی

فرزانه نوروزی لرکی

۱۶۳

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فرشته ملک

۱۶۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

فرشید محمدرفیعی

۱۶۵

سازمان تحقیقات کشاورزی

فرهاد اسدی

۱۶۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرهاد گلستانى فرد

۱۶۷

دانشگاه کردستان

فرهاد وفایی

۱۶۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

فرهنگ لران

۱۶۹

دانشگاه صنعتی شریف

فروهر فرزانه

۱۷۰

تحصیلات تکمیلی زنجان

فریبا نظری

۱۷۱

دانشگاه یزد

فرید محمد مالک قائینی

۱۷۲

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فریده حمیدی

۱۷۳

پژوهشگاه مواد و انرژی

قاسم کاوه‌ای

۱۷۴

دانشگاه کردستان

قباد شفیعی

۱۷۵

جهاد دانشگاهی

کرامت اله اکبری

۱۷۶

دانشگاه کردستان

کورش دادخواه

۱۷۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

کیوان اصغری

۱۷۸

پژوهشگاه رنگ

کیوان انصاری

۱۷۹

دانشگاه زنجان

لیلا صفری

۱۸۰

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مانیا ملکی

۱۸۱

دانشگاه صنعتی شریف

مجتبی باقرزاده

۱۸۲

دانشگاه تهران

مجید مرادی

۱۸۳

دانشگاه زنجان

محرم اسلامی

۱۸۴

شهید چمران اهواز

محسن صنیعی

۱۸۵

دانشگاه یاسوج

محسن موحدی

۱۸۶

دانشگاه کویینز

محمد پویا خرسندی

۱۸۷

دانشگاه علم وصنعت

محمد تقی صالحی

۱۸۸

دانشگاه خوارزمی

محمد تقی مختاری

۱۸۹

دانشگاه شیراز

محمد جواد عابدینی

۱۹۰

دانشگاه تهران

محمد حسین کریمی جعفری

۱۹۱

دانشگاه کردستان

محمد دارند

۱۹۲

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

محمد دهقان نیری

۱۹۳

دانشگاه فنی و حرفه ای

محمد رضا اکبری

۱۹۴

دانشگاه علامه طباطبایی

محمد ستاریفر

۱۹۵

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

۱۹۶

دانشگاه الزهرا

محمد علی صنیعی منفرد

۱۹۷

دانشگاه کردستان

محمد قادرمزی

۱۹۸

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد کافی

۱۹۹

دانشگاه شیراز

محمد لغوی

۲۰۰

دانشگاه گیلان

محمد مهدی رحمتی

۲۰۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد هادی افشار

۲۰۲

دننشگاه خوارزمی

محمدتقی دیبایی

۲۰۳

سازمان،تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

محمدحسن محقق معین

۲۰۴

دانشگاه یاسوج

محمدرضا بحرینی بهزادی

۲۰۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا چمنی

۲۰۶

دانشگاه آزاد

محمدرضا عزتی

۲۰۷

دانشگاه کردستان

محمدظاهر کاظمی بانه

۲۰۸

دانشگاه تربیت مدرس

محمدهادی خوش تقاضا

۲۰۹

دانشگاه شیراز

محمود بحرانی

۲۱۰

دانشگاه صنعتی شاهرود

محمود رحیمی

۲۱۱

دانشگاه تبریز

محمود مهدیان

۲۱۲

دانشگاه یاسوج

مختار خواجوی

۲۱۳

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مرتضی چینی‌چیان

۲۱۴

دانشگاه کردستان

مسعود ابراهیمی

۲۱۵

علامه طباطبائی تهران

مصطفی شریف

۲۱۶

دانشگاه یاسوج

مصطفی محقق

۲۱۷

دانشگاه مازندران

معصومه معتمدنیا

۲۱۸

دانشگاه کردستان

منصور دانا

۲۱۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

منصور غنیان

۲۲۰

دانشگاه تورنتو کانادا

مهدی بیدرنگ

۲۲۱

دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی تکیه

۲۲۲

موسسه فیزیک نظری کره جنوبی

مهدیس قدرتی

۲۲۳

مرکز آموزش عالی امام خمینی

مهرداد زرگران

۲۲۴

سازمان تحقیقات و اموزش کشاورزی

مهرداد زمان‌پور

۲۲۵

دانشگاه مازندران

مهرداد مدهوشی

۲۲۶

موسسه اموزش عالی خزر محمودآباد

مهرداد مرادنژاد

۲۲۷

دانشگاه چمران

مهرداد نامداری

۲۲۸

علوم پزشکی تهران

مهری کدخدایی

۲۲۹

دانشگاه شیراز

مهناز طاهریانفرد

۲۳۰

دانشگاه رجایی تهران

میرقاسم پور

۲۳۱

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مینا زارعی

۲۳۲

دانشگاه الزهرا

ناهید ملکی

۲۳۳

دانشگاه شهید چمران اهواز

نجفعلی رضایی

۲۳۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

ندایی

۲۳۵

دانشگاه رازی

نسرین رضایی

۲۳۶

دانشگاه علامه طباطبایی

نصراله غفاری

۲۳۷

دانشگاه کردستان

نعمت الله عزیزی

۲۳۸

دانشگاه کردستان

هادی امامی

۲۳۹

دانشگاه کردستان

هادی طاریمرادی

۲۴۰

دانشگاه کردستان

هدیه بدخشان

۲۴۱

دانشگاه تهران

هشام فیلی

۲۴۲

دانشگاه کردستان

هوشمند علیزاده

۲۴۳

دانشگاه تهران

هوشنگ دولتشاهى

۲۴۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

وحید چراغی

۲۴۵

دانشگاه صنعتی شریف

وحید کریمی پور

۲۴۶

دانشگاه کردستان

یاور وفایی

۲۴۷

دانشگاه کردستان

یدالله پاشابادی

۲۴۸

دلنشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

یوسف فرزان نهاد

۲۴۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)