در پی حرکات اعتراضی در ایران و گسترش آن در سطح صد شهر کشورمان موجبی شد تا باری دیگر بخشی از ایرانیان ساکن خارج از کشور به تدارک اکسیونهای همبستگی با مردم معترض کشورمان برآیند. ده‌ها آکسیون اعتراضی در سطح اروپا و امریکا برگزار شد تا زنان، مردان، جوانان، دانشجویان و تمام اقشار زحمتکش و کارگر معترض کشورمان بدانند که تنها نیستند و ایرانیان در خارج از کشور از خواسته‌های دمکراتیک و مسالمت آمیز آنان حمایت همه جانبه می‌کنند. در این چارچوب، جمعی از ایرانیان دمکرات و آزادیخواه ساکن بلژیک که غالبا جمهوریخواه، دمکرات و چپ هستند در توافق با هم تظاهراتی را در بروکسل در تاریخ شنبه شش ژانویه (۱۶ دی ماه) ساعت ۱۱ صبح جلوی سفارت جمهوری اسلامی سازماندهی کردند. در اعلامیه فراخوان به تظاهرات نوشته شده بود: ” در این شرایط حساس و خطیر، مردم معترض کشورمان به حمایت و پیشتبانی ما در خارج از کشور نیاز دارند. بیاییم همه دست به دست هم دهیم و برای همبستگی با مردم کشورمان و حمایت از خواستهای دموکراتیک آنان متحدانه گرد هم آییم. ”

اصلی ترین دغدغه سازماندهندگان تظاهرات، حمایت متحد از خواسته‌های مردم در ایران و حفظ همبستگی با مبارزات حق خواهانه، عدالتخواهانه و دمکراتیک مردم معترض بود. در ضمن برای ما اهمیت داشت که صدای متحد و مشترکی را در تظاهرات به نمایش بگذاریم و هر طیفی با هر فکر و نظری با پرچم‌ها، آرم‌ها، اعلامیه‌ها و پلاکارد‌های خود به تظاهرات بیایند و همه در کنار هم به تنوعات موجود در میان تظاهرات کنندگان احترام بگذارند.
شعارها، متون نوشتاری خوانده شده و قطعنامه فارسی و فرانسه تظاهرات با روحیه متحدانه‌ای تهیه و خوانده شد. در این حرکت اعتراضی که جلوی سفرت جمهوری اسلامی برگزار گردید نزدیک به ۱۵۰ نفر شرکت داشتند.

برنامه با یک دقیقه سکوت به یاد حانباخته گان اعتراضات شهرهای کشورمان شروع شد. سپس با سرود‌ای ایران ادامه یافت. فضا و روحیهء همبستگی با مبارزات مردم، در میان جمعیت شرکت کننده بسیار بالا و چشمگیر بود. شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، ننگ بر دیکتاتور، اتحاد، مبارزه، پیروزی، دیکتاتور حیا کن کشورمو رها کن، آزادی آزادی آزادی، ننگ بر اصل ولایت فقیه، نیروی ضد شورش خجالت خجالت، خامنه‌ای حیا کن. مملکت را رها کن، ننگ بر جمهوری اسلامی و… و شعارهایی نیز به زبان فرانسه در دفاع از مبارزات داخل کشور در طول تظاهرات سر داده شد. سرود و آهنگ یار دبستانی، همراه شو عزیز با صدای شجریان پخش شد و ایرانیان با هم این سرودهای مردمی را مشترکا خواندند.

 

در پی حرکات اعتراضی در ایران و گسترش آن در سطح صد شهر کشورمان موجبی شد تا باری دیگر بخشی از ایرانیان ساکن خارج از کشور به تدارک اکسیونهای همبستگی با مردم معترض کشورمان برآیند. ده‌ها آکسیون اعتراضی در سطح اروپا و امریکا برگزار شد تا زنان، مردان، جوانان، دانشجویان و تمام اقشار زحمتکش و کارگر معترض کشورمان بدانند که تنها نیستند و ایرانیان در خارج از کشور از خواسته‌های دمکراتیک و مسالمت آمیز آنان حمایت همه جانبه می‌کنند. در این چارچوب، جمعی از ایرانیان دمکرات و آزادیخواه ساکن بلژیک که غالبا جمهوریخواه، دمکرات و چپ هستند در توافق با هم تظاهراتی را در بروکسل در تاریخ شنبه شش ژانویه (۱۶ دی ماه) ساعت ۱۱ صبح جلوی سفارت جمهوری اسلامی سازماندهی کردند. در اعلامیه فراخوان به تظاهرات نوشته شده بود: ” در این شرایط حساس و خطیر، مردم معترض کشورمان به حمایت و پیشتبانی ما در خارج از کشور نیاز دارند. بیاییم همه دست به دست هم دهیم و برای همبستگی با مردم کشورمان و حمایت از خواستهای دموکراتیک آنان متحدانه گرد هم آییم. ”

اصلی ترین دغدغه سازماندهندگان تظاهرات، حمایت متحد از خواسته‌های مردم در ایران و حفظ همبستگی با مبارزات حق خواهانه، عدالتخواهانه و دمکراتیک مردم معترض بود. در ضمن برای ما اهمیت داشت که صدای متحد و مشترکی را در تظاهرات به نمایش بگذاریم و هر طیفی با هر فکر و نظری با پرچم‌ها، آرم‌ها، اعلامیه‌ها و پلاکارد‌های خود به تظاهرات بیایند و همه در کنار هم به تنوعات موجود در میان تظاهرات کنندگان احترام بگذارند.
شعارها، متون نوشتاری خوانده شده و قطعنامه فارسی و فرانسه تظاهرات با روحیه متحدانه‌ای تهیه و خوانده شد. در این حرکت اعتراضی که جلوی سفرت جمهوری اسلامی برگزار گردید نزدیک به ۱۵۰ نفر شرکت داشتند.

برنامه با یک دقیقه سکوت به یاد حانباخته گان اعتراضات شهرهای کشورمان شروع شد. سپس با سرود‌ای ایران ادامه یافت. فضا و روحیهء همبستگی با مبارزات مردم، در میان جمعیت شرکت کننده بسیار بالا و چشمگیر بود. شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، ننگ بر دیکتاتور، اتحاد، مبارزه، پیروزی، دیکتاتور حیا کن کشورمو رها کن، آزادی آزادی آزادی، ننگ بر اصل ولایت فقیه، نیروی ضد شورش خجالت خجالت، خامنه‌ای حیا کن. مملکت را رها کن، ننگ بر جمهوری اسلامی و… و شعارهایی نیز به زبان فرانسه در دفاع از مبارزات داخل کشور در طول تظاهرات سر داده شد. سرود و آهنگ یار دبستانی، همراه شو عزیز با صدای شجریان پخش شد و ایرانیان با هم این سرودهای مردمی را مشترکا خواندند.

 

*مجری برنامه از پشت میکروفون شعارهایی بزبان فارسی و فرانسه سر داد و شرکت کنندگان با صدای رسا و محکم با مجری برنامه همراهی کردند. نوشته ف. تابان تحت عنوان “تفنگت را زمین بگذار! ” سردبیر سایت اخبار روز توسط آقای جلیل خوانده شد. سپس در ادامه قطعه شعری از دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی”عاشقان شرزه” توسط یکی از سازماندهندگان آکسیون اعتراضی خوانده شد.

“آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
رفتند و شهر خفته ندانست کیستند
فریادشان تموج شط حیات بود
چون آذرخش در سخن خویش زیستند
مرغان پر گشوده ی طوفان که روز مرگ
دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند
می گفتی ای عزیز! سترون شده ست خاک
اینک ببین برابر چشم تو چیستند
هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز
باز آخرین شقایق این باغ نیستند”.

 

بعد از شعرخوانی از آقای هاملت هنرمند ایرانی مقیم بلژیک دعوت شد که برنامه هنری خود را اجرا کند. ایشان دو قطعه آهنگ با گیتار برای حاضرین در تظاهرات نواختند که با تشویق ایرانیان مواجه شد.
سپس در ادامه یکی از مسئولین تظاهرات برای سخنرانی کوتاه به پشت میکروفون رفت و در سخنان خود از ضرورت اتحاد و همبستگی ایرانیان مقیم خارج از کشور در دفاع از مبارزات مردم در داخل کشور صحبت کرد و متذکر شد با وجود تنوعات موجود در این تظاهرات ضرورت دارد که در حمایت از مطالبات مردم ایران صدای متحد و مشترکی را به نمایش بگذاریم. و به هیچوجهی نباید تفرقه‌ای میان ما در دفاع از مردم معترض بوجود آید. حتما می‌بایست به تنوع موجود در میان تظاهرات کنندگان احترام گذاشت و شعارهای عمومی و مشترک داده شود. مردم معترض در ایران باید ببینند و بشنوند که ما متحد هستیم و از مطالبات آنان حمایت می‌کنیم ما باید پشت جبهه مردم کشورمان باشیم.

اکثریت جمعیت حاضر، مواضع سخنران را تشویق کردند. اما متاسفانه عده‌ای در حدود ۲۰ نفر دو بار تلاش کردند با سر دادن شعارهای خارج از تربیون، شعارهای تظاهرات را عوض کنند. اکثریت شرکت کنندگان از شعارهای آنان حمایت نکردند و خواستار تفرقه و دادن شعارهای انحرافی در صفوف تظاهرات کنندگان نشدند و سپس با توضیح و سعه صدر مسئولین آکسیون و دیگر حاضرین در آکسیون مواجه شدند. مسئولین تظاهرات به آنها تذکر دادند که در این تظاهرات فقط شعارهای عمومی داده خواهد شد و به این مورد مهم مناسب است این بخش از شرکت کنندگان نیز توجه نشان دهند و موجب تفرقه و درگیری نشوند و برای همه روشن است که با ایجاد درگیری در واقع سفارت جمهوری اسلامی خشنود خواهد شد.
بعد از این صحبت‌ها با دادن شعارهای قبلی برنامه آکسیون به بخش پایانی خود نزدیک شد و سازماندهندگان تظاهرات قطعنامه خود را در میان جمعیت پخش کردند و بدین ترتیب آکسیون اعتراضی در جلوی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل به پایان رسید. اکثر ایرانیان شرکت کننده در تظاهرات از برنامه سازماندهی شده راضی بودند و خواستار همبستگی بیشتر طیف‌های بیشتری از ایرانیان در آکسیون‌های بعدی شدند. برای آنها اتحاد و همبستگی بیش از هر موضوعی دارای اهمیت بود.

 

قطعنامه تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل:

مردم معترض ایران به بازتاب جهانی صدایشان نیاز دارند!
شمار شهرهای ایران که از هفت دی ۱۳۹۶ بدین سو صحنه اعتراض مردم علیه کل حکومت جمهوری اسلامی شده‌اند به نزدیک صد رسیده است. آهنگ گسترش این اعتراضات و ادامه آنها حتی پس از ادعاهای فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر به گفته او پایان فتنه، نشانگر آن است که حرکات اعتراضی ریشه در بحران عمیق همه جانبه‌ای دارند که گریبانگیر جامعه، اقتصاد و سیاست در جمهوری اسلامی است. اعتراضات مردم که از تظاهرات علیه باز هم گرانتر شدن شماری از مایحتاج اولیه آغاز شد، به سرعت فساد حکومت و سپس اساس آن را هدف گرفت.
پاسخ کمابیش همه جناح‌های حکومت به این اعتراضات، پاسخ همیشگی حکومتی است که نزدیک به چهل سال سلطه خود را مدیون سرنیزه است: سرکوب. سخنگویان همه جناح‌های حکومت، اقداماتی برای مقابله با گاز اشک آور و ایجاد مانع بر سر راه خودروهای نیروهای سرکوبگر از سوی برخی معترضان را تحت عنوان آسیب زدن به اموال عمومی بهانه قرار داده‌اند تا به گلوله بستن شرکت کنندگان در تظاهرات را توجیه کنند. همچنین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همصدا با رئیس جمهور حسن روحانی و محمدعلی جعفری فرمانده سپاه به دروغ مدعی دخالت دولتهای خارجی در برانگیختن اعتراضات شده‌اند. این ادعای پوچ نیز تنها برای توجیه توسل حکومت به خشونت و خونریزی در مقابله با مردم معترض ساخته و پرداخته شده است.
اکنون تنها در تهران بیش از ۴۰۰ نفر از معترضان در زندان به سر می‌برند. شمار بازداشت شدگان در سراسر ایران بیش از هزار نفر برآورد می‌شود. با توجه به سابقه نزدیک به چهار دهه جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب و زندان آن، از جمله رویدادهای هشت سال پیش در بازداشتگاه‌های مخوفی مانند کهریزک که صحنه قتل معترضان به برگماری مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهور بود، نگرانی جدی در مورد سلامت و جان زندانیان وجود دارد.
جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بازتاب اعتراضات و سرکوب خشن آن، دسترسی به کانال‌های خبررسانی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اینترنتی را در ایران به شدت مختل کرده است.
در این شرایط، مردم معترض ایران به بازتاب جهانی صدایشان نیاز دارند. ما در اینجا گرد آمده‌ایم تا بدین نیاز مبرم پاسخ گوییم. افکار عمومی جهان باید از آنچه در ایران می‌گذرد آگاه شوند و بدانند در ایران، مردمی علیه ستم، بی عدالتی، دیکتاتوری و نبود آزادی به پا خواسته‌اند. دولتهایی که با جمهوری اسلامی رابطه دارند و به ویژه دولتهای اروپایی باید مجبور به پافشاری بر رعایت حقوق بشر در ایران شوند تا حکومت ایران نتواند آسوده از عواقب بین المللی، به سرکوب ادامه دهد. بدین منظور لازم است که مدافعان حقوق بشر و نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و سازمانهای غیردولتی در سراسر جهان به اعمال فشار بر دولتها به منظور پشتیبانی از خواستهای برحق مردم ایران فرا خوانده شوند. اعتراض، حق مردم ایران است. معترضین چیزی نمی‌خواهند جز حقوق انسانی خود، حق برخورداری از آنچه هر انسان برای گذران زندگی بدان نیازمند است، حق انتقاد و اعتراض به حاکمان، حق گردهمایی، حق انتخاب نظام سیاسی، حق جدایی دین از حکومت و انتخاب حاکمان.
همچنین معترضین حق دارند در برابر سوالاتی که در ارتباط با شرایط زندگی روزمره‌شان مانند هزینه‌های زندگی، به ویژه قیمت کالاها و مایحتاج و نیز در زمینه فقر و فساد شایع در بین نهادها و رهبران جمهوری اسلامی مطرح می‌شود و یا به جاه طلبی‌های نامعقول در عرصه سیاست خارجی منطقه‌ای و بین المللی مربوط می‌شود حساسیت به خرج دهند.
برای آنکه این حرکت نیز مانند حرکات اعتراضی در چهار دهه گذشته از سوی حکومت در خون خفه نشود، ما گرد آمده‌ایم تا بر خواستهای زیر تأکید کنیم:

۱- همه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات آغاز شده در هفتم دی ۱۳۹۶ تا امروز به همراه همه زندانیان سیاسی- عقیدتی باید فورا آزاد شوند.
۲- همه شهروندان ایران باید در عمل از حقوق مصرحه در منشور جهانی حقوق بشر و پیمان نامه‌های بین المللی مربوطه که حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و آرام را تضمین می‌کند و رسما از سوی ایران نیز امضا شده است، برخوردار باشند. مطابق این حق که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است، دولت ایران قاعدتا باید اعلام کند که تظاهرات مسالمت آمیز معترضین مجاز است و دولت امنیت آنها را تامین و تضمین می‌کند.
۳- ایجاد اختلال در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از سوی همه نهادهای جمهوری اسلامی باید فورا خاتمه یابد. لغو سانسور و آزادی شهروندان ایران در کسب خبر و اطلاع رسانی باید تضمین شود.
۴- بنا به دلایل فوق همه مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، کنفدراسیون‌های سندیکاهای کارگری و سازمان‌های غیردولتی در سراسر جهان از دولت‌های خود بخواهند که از خواسته‌های مشروع مردم ایران حمایت کنند.

ایرانیان دموکرات و آزادیخواه ساکن بلژیک
۱۶ دی ۱۳۹۶ برابر با ۶ ژانویه ۲۰۱۸

* در ضمن مراسم تظاهرات همزمان بطور مستقیم در فیسبوک توسط تیم مجازی سازماندهندگان تظاهرات (کیان و سیامک) پخش شد. عکس های تظاهرات توسط دوست عزیزمان فریبرز تهیه شده است. علاوه بر موارد فوق فیلمبرداری تظاهرات توسط احمد نجاتی انجام شد که مونتاژ آنرا در یوتوب در لینک زیر می توانید ببنید.

https://www.youtube.com/watch?v=hHj1SSb1eRE&feature=youtu.be

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com