تظاهرات شنبه ۶ ژانویه در استکهلم
مکان : میدان مرگزی شهر سرگل، ساعت ۱۲ بعد ازظهر


اعتراضات خودجوش و سراسری در ایران نسبت به استبداد دینی و گسترش بی عدالتی، فقر، گرانی، بیکاری و فساد فصل تازه ای در مبارزات مردم برای ایرانی آزاد، سکولار و دمکراتیک ایجاد کرده است. معترضان در نزدیک به ۸۰ شهر ، ولی فقیه را به عنوان نماد اصلی جمهوری اسلامی و مسئول نخست مشکلات و نابسامانی های کشور نشانه رفته اند و خواهان برکناری او شده اند. این اعتراضات با همه تنوع درونی اش، با نفی هر دو جناح جمهوری اسلامی خواستار تغییرات ساختاری در عرصه سیاسی بوده و کلیت جمهوری اسلامی را رد کرده است. اعتراض علیه استفاده ابزاری از دین برای تحکیم اقتدار سیاسی و خواست جدایی نهادی دین و دولت که از جمله در شعارها و مطالبات اقتصادی و سیاسی ساختار شکنانه بازتاب یافته است، اقشار جدیدی از شهروندان و به ویژه محرومان جامعه را وارد اعتراضات خیابانی کرده و چهره ای متفاوت با جنبش های اعتراضی دهه های هفتاد و هشتاد به آن داده است. مردم معترض با سیاست های توسعه طلبانه و ماجراجویی های نظامی و سیاسی حکومت در خاورمیانه نیز مخالفت کرده و خواستار پایان دادن به آن شده اند.
واکنش حکومت دربرابر این اعتراضات حق طلبانه ، نخست انکار، تقلیل و تحریف کم وکیف آن و سپس تهدید و سرکوب خونین آن بوده است.
جمعیت پشتیبانی از مردم ایران (استکهلارزات برخیزند. در این گردهمایی تعدادی از نمایندگان احزاب گوناگون پارلمانی سوئد سخنرانی خواهند کرد. ما هم) مردم آزادیخواه را فرا می خواند تا در حمایت از اعتراضات مردم ایران و در محکومیت سرکوب آن توسط حکومت در تظاهراتی که همزمان در شهرهای گوناگون اروپا، امریکا و کانادا برگزار می شود در روز شنبه ساعت ۱۲ بعد از ظهر در میدان مرکزی شهر استکهلم سرگلس توری گرد آمده تا صدای حق طلبانه این مردم را به گوش جهانیان برسانند و از دولت سوئد و اتحادیه اروپا بخواهند ضمن محکوم کردن قاطعانه جمهوری اسلامی ایران، به حمایت فعال از این مبمه ایرانیان را به شرکت در این تظاهرات فرا می خوانیم.

زمان: تظاهرات شنبه ۶ ژانویه
مکان: میدان مرگزی شهر سرگل، ساعت ۱۲ بعد ازظهر
برگزار کننده: جمعیت دفاع از مبارزات مردم ایران

تلفن تماس:
مهرداد درویش پور ۰۰۴۶۷۳۶۶۳۱۱۷۷
امیر نیلو ۰۷۲۳۰۷۳۶۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com