آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی،
فرصت برای تغییر مسالمت آمیز و متمدنانه همیشه نیست.
آقای روحانی ، علیرغم موانع متعدد در قانون انتخابات و مغایرت آن با آزادی مصرحه در موازین حقوق بشر ، همراه با تنگ نظریهای مستبدانه شورای نگهبان و ……….شما با رای مستقیم مردم انتخاب شده اید و مسئولیت اجرای قانون و استیفای حقوق همه مردم را به عهده کرفته اید. براین پایه باید فریاد اعتراض مردم را بشنوید مطالبات را شناخته و تلاش نماییدبرای پاسخی شایسته ، حکومت را وادار به پذیرش حقوق مردم به ستوه آمده نمایید. مردمی که از بیکاری فرزندان تحصیل کرده دانشگاهی شان ، از فقر و سفره خالی و…. که مثل خوره وجودشان را میخورد
در مقابل فرزندان شما را می بینند که خرج یکسال خانواده آنها هزینه تفریح یک هفته شان نمی شود!!!
اینکه گفته می شود اعتراضات توطئه دشمنان یا با برنامه ریزی و هدایت عربستان و مجاهدین خلق و….. صورت می گیرد !! دروغ و اتهامی شرم آور بیش نیست . در عین حال توهین به شعور ملتی ست که وارث تاریخی کهن و تمدن دیرپای بشری ست
شما وقوف کامل دارید به اینکه بخش مهم جوانان معترض در نهایت عشق به کیان ملی و میل به زندگی شرافتمندانه ، در جنبش اعتراضی حضور دارند آنها بدور از تعلق به پایگاه طبقاتی خانواده دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و با تمدن و فرهنگ دنیای مدرن آشنایی کامل دارند. آزادی میخواهند حق انتخاب آزادانه را طلب می کنند عدالت را می خواهند با بی عدالتی خصومت دارند به همین دلیل در جنبش اعتراضی، شعار آزادی سر می دهند استقلال و جمهوری ایرانی را فریاد می کنند مردم نمی خواهند منابع مالی ایران ناشی از فروش نفت و ….. صرف هزینه جنگ در سوریه یمن و لبنان شود یا مصروف کمک به سارمانهای تروریستی و خشونت طلب گردد که نتیجه ای جز دشمنی کشورهای منطقه با ایران نداشته است . مردم ما تعامل با جهان و همکاری مسالمت آمیز با کشورهای منطقه را میخواهند.
آقای روحانی چرا خامنه ای به خود اجاره می دهد تا به دروغ جنبش اعتراضی مردم را به عربستان نسبت دهد؟؟! اگر خامنه ای از درک واقعیات عاجز است شما وظیفه دارید به ایشان بگویید که معترضین به حق از تبعیض در همه ابعاد و امور ، توزیع ناعادلانه درآمدها و ……..به ستوه آمده اند و به دلیل استبداد مذهبی حاکم ، راهی جز اعتراض خیابانی برای بیان مطالبات خویش نیافته اند.
شما که ادعا می کنید اعتراض حق مردم است باید با شجاعت به آنها که شمشیر از غلاف کشیده اند و به مانند داعشیان تهدید به سرکوب خشن و خونین می کنند بگویید که راه حل شما،به جای بهره گیری از خرد انسانی ، از لاف جاهلانه قداره بندان تبعیت می کند که دورانشان، قرنی ست بسر آمده است!!
به آنها بگوئید حاصل خشونت و سرکوب مردم ، تعمیق شکاف حکومت با ملت ، و منزوی شدن بیش از پیش جمهوری اسلامی ست که به عدم سرمایه گذاری خارجی همراه با تشدید تحریم کشور و دولتمردان از جانب جهانی منتهی میشود.
بگوئید که پیامد این سیاست های نابخردانه مهاجرت جوانان تحصیل کرده !! فرار سرمایه ها از کشور و ……..خواهد بود!!
آقای روحانی فرصت برای بهره گیری از شخصیت های سیاسی ، اقتصادی فرهنگی، اساتید دانشگاهها ، نمایندگان احزاب ملی و آزادیخواه بدور از انحصار طلبی و تنگ نظری بسیار محدود است تا دیر نشده در راستای اصلاح امور و اجرای برنامه تغییر اساسی متمدنانه بر اساس اصول دموکراسی و مبتنی بر آزادی و اراده آزاد مردم قدم بردارید در غیر اینصورت باید شاهد برخوردهای فرسایشی و مقابله به مثل و حتی دخالت بیگانگان به قصد انتقام از ایران باشیم .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)