مهدی تقوی،اقتصاددان و استاد دانشگاه رویکردی که دولت در بودجه سال ۹۷ دنبال کرده‌است این اجازه را نمی‌دهد که همه مردم به صورت یکسان به خدمات پایه‌ای بهداشتی و آموزشی دسترسی داشته باشند و با این وضعیت دور از ذهن نخواهد بود که گروه‌های آسیب‌پذیر، در تامین این نیاز‌ها با مشکل مواجه شوند.

او با تشبیه وضعیت فعلی به زمان شروع سیاست‌های تعدیل ساختاری در سال‌های پس از جنگ و همچنین زمان  اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها گفته نمونه خارجی این سیاست‌ها با روی‌کار آمدن دولت مارگارت تاچر در انگلستان اتفاق افتاد.

به گفته تقوی گران‌کردن حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و ثابت نگهداشتن سقف مالیاتی برای مزدبگیران، تنها باعث افزایش سرعت اجرای سیاست‌های تاچریسم ایرانی خواهد شد که نتیجه آن چیزی غیر از توزیع نامتوازن ثروت و امکانات و فاصله افتادن بیشتر بین دهک‌های بالایی و پایینی جامعه نخواهد بود.

شکاف عمیق درآمدی، فساد گسترده، بیکاری و فقر باعث نارضایتی عمیق در جامعه ایران شده است. بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان پیشتر درباره سربازکردن این نارضایتی‌ها به شکل اعتراض‌های گسترده در کشور هشدار داده بودند.

لینک دکهٔ خبر: ایلنا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)