ماف نیوز: «عزت نصری» از فعالین کارگری در شهرستان سقز بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. علت بازداشت او در رابطه با فعالیتهایی در دفاع از حقوق کارگران‌بوده است.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲ دی ۱۳۹۶، عزت نصری توسط مامورین لباس شخصی اداره‌ی اطلاعات شهرستان سقز در میدان مادر این شهر بازداشت گردیده است. او که پیشتر نیز در رابطه با دفاع از حقوق زنان و کارگران با اتهاماتی سیاسی و امنیتی روبرو شده بود، این بار نیز درخصوص فعالیتهایی در دفاع از حقوق کارگران بازداشت شده است.

«عزت نصری»


او که پیشتر نیز سابقه‌ی بازداشت و بازجویی را دارد، آخرین بار در روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ از سوی اداره‌ی اطلاعات سقز بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.

آن زمان وی به صورت موقت بعد از اتمام بازجوییها آزاد شده بود.

اخیرا در شهرستان سنندج نیز ۱۹ تن از فعالین کارگری، به صورت جداگانه مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)