«دفاع از انسانیت!!
به معنا انسان بودن است»
مهسا امینی را کشتند
خودفروخته ها او را کشتند
آنهایی که اموراتشان بر اساس آدم‌کشی پیش می رود.
قاتلانی که توسط آیت‌الله ها در گشت ارشاد سازمان داده شدند.
قاتلانی که تا بحال هزاران هزار انسان را کشتند.

برای دفاع از انسانیت،
برای دفاع از غرور و شعور خود ما،
تنها محکوم کردن کافی نیست.
شورش لازم است
برای واژگون کردند یک سیستم کثیف، حکومتی سلامی
مشکل ما رهبری نیست
احتیاجی به رهبر نیست.

انسان بودن لازم است تا ما بتوانیم با خرد جمعی انسانیت را به‌ تصویر بکشیم

انسان بودن لازم است
تا اعتراضات خیابانی دیدنی باشد
همانطور دلیل گرانی سوخت باعث قیام در آبان ۱۳۹۸ شد..چون جز ضرورت‌های زندگی بود.
برای قیام دیگر، برای اعتراضات همه‌گیر شعور انسانی لازم است تا از آن انقلابی برای تغییر وضع موجود بر خیزد
رهبری در دل اعتراضات میاد..

در ایرانی که بر اساس ضرورت‌های زندگی هر روزه اعتراضاتی شکل می گیرد.

ولی بر عکس در اعتراض به قتل مهسا امینی به پلیس و مامور گشت حمله‌ی نشد
راهپیمایی‌ها میلیونی در خیابان‌ها تهران قاتلان را نلرزاند.

امروز در جامعه(ایران) ما انسان بودند مرده است، انسانیت ارزش نیست.
شعور فراریست و جای آن را واپسگرایی گرفت است، انگار انسانیت دفن شده باشد. چون دیدنی نیست، اگر هم هست شمع ضعیفی ست دردل شب،

مهسا امینی در دل خاک دفن شد و فردا از یادها خواهد رفت. مردم با بی تفاوت نشان دادن قاتلان را پذیرفتند، با خشونت کنار آمدند، با آن چندان مشکلی ندارند.

آدم کشها هر روز زیادتر می شوند…

مردمی ما در خودخواهی های خود غرق هستند، بی تفاوت ند!!

[انسانی که هر روز عشقش در رفتن به مسجد است از او کاری ساخته نیست چون او نمی تواند انسانی فکر کند او نمی تواند بفهمد که انتخاب پوشید حق انسانی انسان‌هاست،
او از آزادی بی قید و شرط زنان چیزی خالیش نیست و نمی پسند چون ارزش‌هایی اونیست، تا بحال ما شاهد قتل صدها دختر که توسط پدر و یا برادر و شوهر در دفاع از غیرت حماقت شنیدیم
پدری با داس کشاورزی دخترش را کشت
پدر دیگر با تبر و….ِ
ما حیوان نیستیم که نظارگر این همه جنایت باشیم، ماانسانیم. عواطف انسانی در ذهن و قلبم ماست.. و باید به این جنایتها پایان دهیم
باید در برابر این حکومت بایستادیم
تا کنون هزاران مهسا را قتل‌عام کردند
نباید اجازه دهیم این جنایتها ادامه پیدا کند

این اولین مهسا و آخرین مهسا نخواهد بود که کشته می شود. بلکه هزاران هزاران مهسا دیگر کشته خواهند شد.
ما به اعتبار انسان بودن باید به اعتراضات بپیوندیم، قیام یا آشوب هر آنچه که راه نجات ماست باید از آن استقبال کنیم….»

«غافل از اینکه طاعون زد به باغ
هزاران گل زیبا را با خود می برد
ما همچون کودکی خیال باف
با رویایی کودکانه
در میدان نبرد باختیم»

[غافل از اینکه باید به نقد دین رفت
برای باز گشت اختیار و رهایی از خودبیگانگی
برای باز پس گرفتن شعور انسانی. به جنگ تابو ها با در هم شکست.مقدسات جامعه انسانی بنا کنیم …»

۱۷سپامبر ۲۰۲۲میلادی “شمی صلواتی”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)