ردیف مختص به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد، درکنار طفره‌رفتن این نهادها از پرداخت مالیات، دولت نیز برنامه و اصرار چندانی برای واریز همان مالیات ناچیز از این محل، همزمان با مالیات دیگر فعالیت‌های اقتصادی به خزانه کشور ندارد.

دولت در لایحه بودجه ۹۷ مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی را مجموعا ۴۰میلیاردتومان پیش‌بینی کرده است. این رقم درمقایسه با بودجه سال ۹۶ معادل ۴۲درصد کاهش یافته و با سهم ۰٫۰۳درصدی کمترین نقش را در درآمدهای مالیاتی دارد. این درحالی است که سهم مالیات کالا و خدمات در درآمدهای مالیاتی به ۳۵درصد و مالیات بر درآمد کارکنان به ۱۵درصد می‌رسد.

در سال ۹۴ با فرمان رهبری و به‌دنبال آن در قانون جامع نظام مالیاتی، شرکت‌های وابسته به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی مانند دیگر فعالان اقتصادی موظف به پرداخت مالیات شدند. در سال ۹۵ رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، برای اولین بار شرکت‌های وابسته به نهادهای خاص اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تحویل این سازمان داده‌اند اما این مسیر در آمارها و ارقام عینیت نیافت. در آبان‌ماه سال گذشته ردیف عملکرد مالیات‌ستانی از این نهادها به‌طورناگهانی از جداول وضعیت بودجه عمومی دولت بانک مرکزی به‌عنوان تنها مرجع آماری عملکرد بودجه حذف شد. طبق آخرین آمار (۸ماهه سال ۹۵) بانک مرکزی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی از ۶۹میلیاردتومان مالیات مصوب خود تنها ۱۵درصد آن را پرداخت کرده بودند و پس از آن اطلاعات مربوط به عملکرد مالیات‌ستانی دولت از این نهادها از دسترس عموم خارج شد.

دولت در لایحه بودجه ۹۷ مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی را مجموعا ۴۰میلیاردتومان پیش‌بینی کرده است. این رقم درمقایسه با بودجه سال ۹۶ معادل ۴۲درصد کاهش یافته و با سهم ۰٫۰۳درصدی کمترین نقش را در درآمدهای مالیاتی دارد.

ردیف مختص به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد، درکنار طفره‌رفتن این نهادها از پرداخت مالیات، دولت نیز برنامه و اصرار چندانی برای واریز همان مالیات ناچیز از این محل، همزمان با مالیات دیگر فعالیت‌های اقتصادی به خزانه کشور ندارد. در لایحه بودجه ۹۷ نه‌تنها میزان مالیات این‌نهادها افزایش پیدا نکرده بلکه به کمتر از نصف در مقایسه با سال ۹۵ رسیده است. طبق بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی ۱۰میلیاردتومان و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی ۳۰میلیاردتومان مالیات باید پرداخت کنند. براین اساس دولت مالیات نهادهای خاص را برای سال ۹۷ نسبت به سال قبل ۴۲درصد و نسبت به سال ۹۵ حدود ۶۰درصد کاهش داده است. مالیات مصوب سال ۹۶ نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی معادل ۶۹میلیارد و ۵۶۴میلیون تومان و سال ۹۵ معادل ۱۰۰میلیاردتومان بوده است.

درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۹۷، در مجموع ۲۵درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش پیدا کرده است اما بار این افزایش را نه دانه‌درشت‌های اقتصادی بلکه کارکنان بخش دولتی و خصوصی کشور باید بردوش کشند. کاهش ۴۲درصدی مالیات نهادهای خاص در مقایسه با سال ۹۶، درحالی در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد شده است که مجموع مالیات بر درآمد ۱۱درصد افزایش و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی هفت درصد افزایش داشته است. مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی با افزایش ۲۰درصدی بیشترین سهم را در تحقق مالیات بر درآمد خواهد داشت. مالیات کارمندان دولتی از ۱۷هزار و ۴۱۳میلیاردتومان به ۱۹هزار و ۵۹۰میلیاردتومان رسیده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)