در همآوائی با کارزار همبستگی با جنبش کارگری ایران، روز جمعه ۸ دسامبر ۲۰۱۷ یک « شب همبستگی» با کارگران ایران در پاریس برگزار شد.
در آغاز، پس از ادای احترام به خاطره شاهرخ زمانی و ستار بهشتی که با مرگی مشکوک در زندان جان خود را از دست دادند، کارگران خاتون آباد، معدنچیان گلستان و یورت آزادشهر که قربانی حوادث کار شدند، مرتضی فرج نیا، محمد علی میرزائی و کلیه کارگران قربانی خشونت جمهوری اسلامی، گزارش مختصری از وضعیت کارگران ایران و فعالیت های گذشته و چشم انداز آینده ارائه شد. سپس به پیام دو فعال اتحادیه های کارگری ایران گوش دادیم.
ابتدا، محمود صالحی، کارگر مبارز که به رغم بیماری در هفته های گذشته زندانی شده بود، از طریق تلفن به شب همبستگی درود فرستاده و به اهمیت حمایت های فعالان و سندیکاهای کارگری و به ویژه کارگران جهان از مبارزات کارگران ایران اشاره کرد. او پس از توضیح در مورد شرایط کنونی خود و نیز برخوردهای پلیسی با فعالیت کارگران، به پرسش های حاضران در مورد وضعیت جنبش کارگری و وضعیت اتحادیه های کارگری پاسخ داد و بر لزوم ادامه همبستگی با جنبش کارگری ایران تاکید کرد. در خاتمه، محمود صالحی از دور « دست شرکت کنندگان در این شب همبستگی را فشرده» و از کلیه ایرانیانی که در کارزار گسترده پشتیبانی از مبارزات کارگران شرکت کرده اند، سپاسگزاری کرد.
آن گاه، پیام سندیکای کارگران شرکت واحد به شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس قرائت شد. در بخشی از این پیام آمده است: « همچنان که وضعیت آقای رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا در اطلاعیه های سندیکا شرح داده شده است. پرونده سازی ها علیه ایشان بسیار نگران کننده است. شهابی مرخصی پزشکی اش از سوی پزشکی قانونی تایید شده بود و با موافقت دادستانی با تودیع وثیقه مدتی از حبس خود را در مرخصی بود. محکومیت زندان رضا در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۴ و در خلال مرخصی پزشکی به پایان رسید اما دادستانی سند ملک وثیقه گذار را پس نداد و با تهدید شهابی به بازگرداندن به زندان دائما تلاش کرد تا فعالیت های سندیکایی ایشان را متوقف کند. بارها از سوی نیروی امنیتی ودادستانی تهران احضار شد ودر مورد فعالیت هایی که در دفاع از حقوق کارگران انجام می داد بازخواست و وی را تهدید کردند که اگر فعالیت های خود را متوقف نکند به بهانه عدم تایید مرخصی اش دوباره زندانی اش میکنند». در خاتمه دوستان سندیکای کارگران واحد نوشته اند: « دوستان گرامی: خوشبختانه فعالان واعضای اتحادیه های ایران تنها نیستند. زمانی که رضا شهابی در زندان بود در بسیاری از کشورها، ازجمله کشوری که شما در آنجا هستید؛ فرانسه، اعتراضات زیادی در پشتیانی از او صورت گرفت که بی تردید در خروج او از زندان به عنوان “مرخصی استعلاجی” بی تاثیر نبود. ما به این تلاش ها ارج می گذاریم و از اهمیت آن غافل نیستیم. هر چه کارگران وحقوق بگیران کشورهای مختلف در همبستگی با یکدیگر فعالیت بیشتری داشته باشند، متقابلا همدیگر را تقویت میکنند. برای ما این همبستگی بین المللی جایگاه خاصی داشته و موضع ما را در مقابل تعرضات دولت و کارفرماها به حقوق و دست آوردهای ما، تقویت می کند. امروز نه تنها رضا شهابی در زندان زیر فشار شدید قرار دارد بلکه ابراهیم مددی و داود رضوی نیز در خطر دستگیری دوباره قرار دارند. وظیفه همه ماست که به یاری آنان برخیزیم. ما به این همبستگی اهمیت زیادی می دهیم و برای همین، سندیکای ما از همه تلاشها برای آزادی و دفاع از کارگران ایران قدردانی میکند. دست شما را به گرمی می فشاریم».
در پایان، علی نجاتی از طریق ارتباط تصویری با حاضران گفتگو کرد. او ابتدا از فعالیت های سندیکای شرکت هفت تپه سخن گفته به تاثیر مبارزات حامیان کارگران در سراسر جهان و نیز همبستگی سندیکاهای کارگری کشورهای مختلف پرداخته و ضمن سپاسگزاری از این حمایت های گسترده، تاکید کرد که این مبارزات نباید به دفاع از کارگران زندانی و افشای سرکوب های کارگری بسنده کند و اهمیت دارد که با نگاهی گسترده تر به جنبش کارگری ایران نظر افکند. او بر اهمیت همکاری و همسوئی مبارزات پشتیبانان جنبش کارگری ایران در خارج تاکید کرد. آقای علی نجاتی به چند پرسش حاضران در مورد مطالبات کارگران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شرایط فعالیت و زندگی کارگران، خطراتی که با آن مواجه هستند و … پاسخ داده و از برگزاری چنین کارزارهائی سپاسگزاری کرد دست حاضران را از دور فشرد.
شب همبستگی با مبارزات کارگران ایران با تاکید به ادامه پشتیبانی، همبستگی و حمایت هرچه گسترده تر از جنبش کارگری ایران پایان یافت.

 

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران (پاریس)
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ، فرانسه
انجمن دفاع از زندانیان یاسی و عقیدتی در ایران (پاریس)
جمعیت کردهای مقیم فرانسه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)