اتحادیه بین المللی کارگران صنایع غذایی (IUF) با ایجاد کمپینی از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرده و خواستار رسیدگی به اوضاع آنها شده است….

چهار ماه بدون حقوق! کارگران در ایران در اعتصاب هستند.  دوم دسامبر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش در استان خوزستان، دور تازه ای از اعتراضات را پس از چهار ماه عدم پرداخت دستمزد و مزایا آغاز کردند. کارگران و خانواده هایشان گرسنه هستند و نیازمند حمایت شما هستند.

کارگران هفت تپه همواره برای دستمزد، بازنشستگی و دیگر حقوق قانونی خود جنگیده اند. در سال ۲۰۰۸ این کارگران یک اتحادیه مستقل را تشکیل دادند؛ این تشکل (سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه) بعد از ۴۲ روز اعتصاب صنفی در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها شکل گرفت. در ژوئن سال جاری نیز این کارگران بار دیگر در اعتراض به چهار ماه تاخیر در پرداخت مزدها، دست از کار کشیدند و تجمع کردند. در هفت تپه تعدادی از کارگران به خاطر اعتراضات صنفی با برخوردهای قضایی مواجه شده اند.

در پایان ، این اتحادیه بین المللی از اعضای خود خواسته است متن اعتراضی را در حمایت از کارگران هفت تپه امضا کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)