هموطنان عزیز و ارجمند
با درود فراون به اطلاع میرساند دیشب در حین خواب امواج مرگبار شکنجه توسط مزدوران اطلاعات در هلند به اینجانب ارسال شد. اینجانب بطور دائم تحت شکنجه الکترونیک هستم! این امواج و سیگنالها از طریق میکروچیپ ایمپلنتها یا فرستنده – گیرنده های بسیار ریز کار گذاشته شده توسط وزارت اطلاعات در سر و مغز اینجانب به اینجانب ارسال می شوند. با توجه به مرگبار بودن این شکنجه ها هر اتفاقی که برای اینجانب رخ دهد مسئولیت آن به عهده خامنه ای؛ روحانی؛ مجتبی خامنه ای و محمود علوی خواهد بود.
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند
لینک مقاله علمی در مورد این تکنولوژی