تصمیم ترامپ در منطقه اشباع شده از بحران های گوناگون هم چون جاشنی انفجاری موجب سرریزشدن خشم فلسطینی و بسیاری از مردم منطقه گشت. چنانکه بلافاصله پس از اعلام انتقال سفارت و به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرئیل، بیش از هفتصدنفر تاکنون مجروح شده اند… چندنفر هم تا کنون کشته …اسرائیل به غزه حمله هواپی کرده و با خشونت با تظاهرکنندگان خشمگین برخورد می کند. موج و دورتازه ای از اعتراضات شروع شده و حتی احتمال وقوع انتفاضه جدیدی می رود. کنگره آمریکا از تصمیم ترامپ حمایت کرده است…حتی تشکیلات خودگردان هم اعلام کرده است که دیگر سرپرستی دولت آمریکا بر صلح را نمی پذیرد و دیدار از قبل تدارک شده با معاون ترامپ هم کنسل شده است…. فعلا و ظاهرا وزارت خاررجه و تیلرسون به قصد کاستن از خشم عمومی اعلام کرده اند که تا قبل از ۲۱۰۱۹ این تصمیم عملی نخواهد شد! در عین حال اقدام ترامپ معنائی جز زدن چوب حراح بر هژمونی بحران زده ایلات متحده و انزوای بی سابقه در جهان و سازمان ملل و حتی در منطقه و دردسربرای متحدین عربی آمریکا نخواهد داشت. آیا اسرائیل و آمریکا قادرخواهندبود که این لقمه را قورت بدهند یا در گلویشان گیرخواهند کرد؟ بهرحال تصمیم و اقدامی بود با پی آمدهای گسترده و نامعلوم … احتمال گسترش موج مقاومت و آنچه که انتفاضه سوم خوانده می شود. انزوای گسترده منطقه ای و جهانی گسترده آمریکا (اسرائیل) و بهره برداری رقبای منطقه ای و جهانی از آن، و چالش های جدید و شدیدتری که گریبانگیر سیاست یک جانبه گرائی خواهد شد از زمره مهمترین پی آمدها هستند….. چنانکه نقدا شورای امنیت ملی سازمان ملل شدیدا سیاست جدیدآمریکا را به بادانتقادکرفتند… باید دید که از پی کاشتن طوفان چه محصولی درو خواهندکرد…

انتقادشورای امنیت

اعتراضات و درگیری ها

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)